Podpora

Upřesnit:
Verze

Úvod do spolupráce mezi portály

Od verze ArcGIS 10.5 je možné nastavit propojení několika Portálů. To usnadní spolupráci mezi organizacemi nebo jednotlivými odděleními, které spolu chtějí sdílet data. celý příspěvek

Vladimír Holubec 12. 12. 2017

Jak vytvořit editační šablonu skupiny v ArcGIS Pro

V ArcGIS Pro je možné vytvořit nejen klasickou editační šablonu, ale také editační šablonu pro skupinu, která při tvorbě jednoho prvku dokáže vytvořit více prvků v různých vrstvách s odlišnými vlastnostmi. Můžeme tedy například docílit toho, že se při nakreslení linie představující železnici zároveň vytvoří linie elektrického vedení s odsazením 5 m od železnice a v každém lomovém bodě se vytvoří bod sloupu. Obě linie i bod přitom budou uloženy v rozdílných třídách prvků. celý příspěvek

Adam Chrumko 21. 11. 2017