Podpora

Upřesnit:
Verze

Jak vytvořit editační šablonu skupiny v ArcGIS Pro

V ArcGIS Pro je možné vytvořit nejen klasickou editační šablonu, ale také editační šablonu pro skupinu, která při tvorbě jednoho prvku dokáže vytvořit více prvků v různých vrstvách s odlišnými vlastnostmi. Můžeme tedy například docílit toho, že se při nakreslení linie představující železnici zároveň vytvoří linie elektrického vedení s odsazením 5 m od železnice a v každém lomovém bodě se vytvoří bod sloupu. Obě linie i bod přitom budou uloženy v rozdílných třídách prvků. celý příspěvek

Adam Chrumko 21. 11. 2017