Podpora

Upřesnit:
Verze

Přehled nástrojů pro kontextuální generalizaci

Generalizace je proces, během kterého dochází ke zjednodušení prvků mapy pro jejich srozumitelnost při zobrazení mapy v menších měřítcích. Ve verzi ArcGIS 9.3.1 jsou prvky generalizovány vždy samostatně, bez ohledu na jejich vzájemnou polohu a charakter. Naproti tomu verze ArcGIS 10.0 obsahuje některé nové nástroje pro generalizaci a řešení konfliktů, které pomáhají řešit proces zjednodušení prvků z pohledu jejich vzájemné souvislosti, tedy kontextuálně. Cílem těchto nástrojů je, aby při zobrazení mapy v menších měřítcích, po jejím zjednodušení, byl zachován celkový charakter (hustota a vzorek). Všechny zmíněné nástroje jsou dostupné pouze v rámci licence ArcInfo. celý příspěvek

Ondřej Sadílek 19. 12. 2011

Tipy pro využití grafických elementů

Potřebovali jste někdy provést rychlý ořez zájmového území nebo pátrali po způsobu jak převést mapové anotace do anotační třídy uložené v geodatabázi ? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat prostřednictvím možností práce s grafickými elementy v aplikaci ArcMap. celý příspěvek

Petr Čejka 19. 12. 2011

Přehled iterátorů v aplikaci ModelBuilder

Od verze ArcGIS Desktop 10 přibyla možnost použití iterátorů, které v rámci modelu umožňují automatizovat opakující se úlohy. Iterace lze nastavit jak pro celý model, tak i pro jednotlivé nástroje (jediným omezením je využití nejvýš jednoho iterátoru v modelu). celý příspěvek

Ondřej Sadílek 13. 12. 2011

Ukázka aplikace modulu arcpy pro změnu datového zdroje mapového dokumentu

Od verze ArcGIS Desktop 10 přibyla možnost použití skriptovacího jazyka python (skrze balíček arcpy.mapping) pro správu datových zdrojů v mapovém dokumentu. Tuto skutečnost oceníme především v případech, kdy pro práci s datovými zdroji potřebujeme využít sofistikovanějších nástrojů, než nám nabízí standardní rozhraní aplikace ArcMap. celý příspěvek

Ondřej Sadílek 13. 12. 2011

Vytvoření kompozice mapy z ArcGIS Online na lokální instalaci ArcGIS Server

Server ArcGIS Online umožňuje přihlášeným uživatelům ukládat vlastní mapové kompozice zvolením podkladové mapy, operačních vrstev, nastavení vyskakovacích oken jednotlivých vrstev a dalších vlastností. Takto uložená kompozice je dostupná uživatelům v rámci přiděleného oprávnění přístupu. Lze ji zobrazit např. v aplikacích typu ArcGIS for SmartPhones nebo aplikaci ArcGIS Viewer for Flex. Ale jak používat takovouto mapovou kompozici na uzavřené síti? celý příspěvek

Vladimír Holubec 13. 12. 2011

Význam použití vnořeného modelu z pohledu iterátoru

Využití konceptu vnořených modelů, tedy stavu, kdy jeden model je součástí druhého, je výhodné ve dvou případech. Prvním případem je situace, kdy chceme zjednodušit rozsáhlý komplexní model. Druhým případem, na který se v tomto příspěvku budeme soustředit, je pokročilá práce s iterátory. celý příspěvek

Petr Čejka 13. 12. 2011