Opatření v souvislosti s COVID-19

V rámci snahy o zajištění co nejbezpečnějšího prostředí a minimalizaci rizika nákazy onemocněním COVID-19 prosíme při našich školeních o dodržování následujících opatření.


Termíny školení

Pro frekventovaná školení jsou vypsány pevné termíny, které najdete v přehledu školení. Pro ostatní školení vypisujeme termíny průběžně podle aktuálního zájmu nebo po naplnění minimálního počtu účastníků kurzu. Doporučujeme také se telefonicky informovat o aktuálních volných termínech a rezervaci zvoleného termínu. Pokud pro Vámi vybrané školení není v přehledu uveden termín, informujte nás o svém zájmu o tento typ školení zasláním přihlášky.

Jazyk, školicí materiály

Školení probíhá v češtině, školicí materiály jsou v anglickém originále. Některé kurzy, zejména úvodní, jsou přeloženy do češtiny. Informaci o tom naleznete u popisu každého školení.

K dosažení maximálního efektu věnují kurzy kromě výkladové části hodně času i praktickému procvičování získaných vědomostí na konkrétních úlohách. K tomuto účelu jsou pro většinu kurzů připravena cvičná data, která získáte na CD společně s tištěnými školicími materiály.

Naše školicí středisko je v České republice navíc jediné, které nabízí autorizované kurzy Esri. Všichni naši lektoři splňují vysoké nároky na kvalifikaci a absolvovali dvě náročné certifikační zkoušky. První z nich, tzv. Esri Technical Certification, Vám zaručuje jejich technickou způsobilost. Druhá zkouška, kterou skládají u nezávislé agentury CompTIA, ověřuje jejich lektorské dovednosti v oboru IT.

Po absolvování školení obdržíte Osvědčení o absolvování.

Místo konání prezenčních školení

Školení se konají v Praze, ve školicím středisku ARCDATA PRAHA, s.r.o., na adrese Hybernská 24, Praha 1 (vchod z pasáže „Hybernská centrum“, schodiště B, 1. patro).

Orientační časový rozvrh školení

Začátek prvního dne školení je v 9.00 hodin (změna času zahájení školení možná po dohodě).

Školení trvá každý den cca 8 hodin.

Další dny je časový rozvrh upřesněn v úvodu školení, většinou se začíná mezi 8.30 až 9.00 hod.

Minimální počet účastníků

Kurzy se konají za předpokladu, že jsou přihlášeni minimálně tři účastníci.

Online školení

Školení vedená online formou využívají platformu MS Teams. Abyste mohli školení absolvovat, budete potřebovat vlastní počítač splňující systémové požadavky softwaru ArcGIS Pro a připojení k internetu. Tištěné školicí materiály obdrží všichni přihlášení účastníci v dostatečném časovém předstihu poštou.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami. K vyhledání hotelu v blízkosti můžete využít například portál Trivago nebo Booking.com


Možnosti parkování

BROKBEST Praha, spol. s r.o.

  • Provozuje nepřetržité hlídání osobních automobilů v centru Prahy. Vozidla jsou pojištěna proti případné krádeži.
  • www.parkingcentrum.cz; Praha-Nové Město, Hybernská

Parkoviště Palladium

  • Podzemní garáže v centru Prahy o kapacitě 900 míst.
  • Nonstop provoz, 24 hod. ostraha, vjezd a výjezd z/do ulice Revoluční. Max. světlá výška 2,4m. Možnost krátkodobého i dlouhodobého parkování.
  • www.palladiumpraha.cz; Praha-Nové Město, nám. Republiky

Obchodní dům KOTVA

Radix Aliter, spol. s r.o.

Vinci Park CZ, a.s.


Přihlašování na školení

V případě zájmu o některé z nabízených školení vyplňte prosím on-line přihlášku v tabulce přehledu školení. Přihlášku lze také poslat poštou – pro jeden typ kurzu a jednoho účastníka používejte vždy samostatný formulář přihlášky.

Počet účastníků na jednotlivá školení je omezen. Účastníci jsou na jednotlivé termíny zařazováni podle pořadí došlých přihlášek, a pokud je školení ve vybraném termínu již plně obsazeno, je zájemce zařazen (po dohodě) na nejbližší volný termín. Je možné nejprve si telefonicky na sekretariátu naší firmy ověřit, zda je ve vybraném termínu volné místo (224 190 511).

V případě, že by u některého kurzu nebyl naplněn minimální počet účastníků, jsou zájemcům nabídnuty včas náhradní termíny nebo jsou po dohodě přihlášky stornovány.

Chcete-li se nyní přihlásit, klikněte na termín kurzu v tabulce přehledu školení. Zobrazí se vám formulář přihlášky (není-li termín vypsán, klikněte na text „Přihlásit na nejbližší možný termín“). Nezapomeňte se prosím před odesláním přihlášky seznámit s platebními a stornovacími podmínkami.


Platební a stornovací podmínky

Cena

Cena školení zahrnuje vyškolení, školicí materiály, náklady spojené s provozem výpočetní techniky a audiovizuální techniky, občerstvení (kávu, čaj) během školení a ostatní výdaje spojené s organizací školení.

Do ceny nejsou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a stravování. K ceně kurzu se připočítává 21 % DPH.

V případě konání u zákazníka je cena sjednávána individuálně a zahrnuje pevnou denní taxu, cenu za školicí materiály pro jednotlivé účastníky a cestovní náklady školitele.

Slevy

Pro zástupce organizací, které jsou součástí programu Esri Partner Network, platí 20% sleva na každý kurz. Pro účastníky ze škol, univerzit, muzeí, knihoven a neziskových organizací platí 50% sleva na každý kurz. Pro více zájemců ze stejné organizace lze dohodnout množstevní slevu a rovněž mohou být vyhlašovány slevy při naplňování mimořádně vyhlášených kurzů. Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Platební podmínky

Po splnění podmínky pro konání kurzu (přihlášení alespoň minimálního počtu účastníků) je zasláno potvrzení o zařazení do kurzu s konkrétním datem jeho konání a vystaven daňový doklad pro úhradu kurzovného.

Daňový doklad má splatnost 14 dní, platba však musí být provedena nejpozději první den konání školení.

V případě, že z provozních nebo organizačních důvodů bude kurz zrušen a nebude dohodnut náhradní termín v roce předpokládaného konání kurzu, bude vystaven dobropis a zaplacená částka vrácena.

Stornovací podmínky

Potvrzená přihláška je závazná, při odhlášení účastníka jsou účtovány následující stornovací poplatky:

  • v případě odhlášení dříve než dva kalendářní týdny před započetím školení se neúčtují žádné stornovací poplatky,
  • v případě odhlášení v průběhu dvou týdnů před započetím školení činí stornovací poplatek 60 % ceny,
  • v případě odhlášení v průběhu 24 hodin před zahájením školení nebo v případě neúčasti bez odhlášení se zaplacená částka nevrací.

V případě účasti náhradníka se stornovací poplatky neúčtují.