Administrace ArcGIS Enterprise

Tento kurz se věnuje doporučeným postupům konfigurace a správy ArcGIS Enterprise, možnostem jeho přizpůsobení pro potřeby konkrétní organizace, popisem architektury a licencování, stejně jako představení jednotlivých rolí a různých rozšíření. Více se zde dozvíte také o základních možnostech a běžně používaných funkcích při práci s GIS. Zaměříme se i na doporučené postupy pro práci s daty, GIS servery a službami tak, aby ArcGIS Enterprise poskytoval maximální výkon i při dlouhodobém užívání.

Kurz je určen pro

Správce ArcGIS Enterprise, pokročilé uživatele ArcGIS GIS Server, systémové administrátory, vedoucí GIS oddělení a manažery GIS.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • nastavit optimální parametry u služeb, datových zdrojů a mapových cache v souladu s doporučenými postupy,
 • nastavit distribuovanou spolupráci (distributed collaboration) mezi portály ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online,
 • využít při správě serveru možnosti skriptování,
 • spravovat systém tak, abyste jeho výkon využili dlouhodobě a udržitelně.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Enterprise Advanced
 • ArcGIS GeoEventServer
 • ArcGIS Image Server
 • ArcGIS Pro

Probíraná látka

 • ArcGIS Enterprise: požadavky na systém a jak se projeví v instalaci, doporučené paterny instalace, rozšíření funkcí ArcGIS Enterprise, přínosy federace a federace dalších rolí, rozdělení zátěže pomocí dalších strojů
 • Služby ArcGIS Enterprise: typy služeb a jejich datové úložiště (user-managed a ArcGIS-managed), životní cyklus služeb, doporučení pro tvorbu cache, automatizace tvorby cache
 • ArcGIS Datastore a jeho správa, konfigurace vysoké dostupnosti, principy zálohování, využití a práce se spatial temporal big data store
 • Použití ArcGIS GeoEvent Server: ukázka použití, principy jeho práce
 • Distribuovaná spolupráce ArcGIS Enterprise, využití a nastavení
 • Použití ArcGIS API for Python pro automatizace procesů správy

Předpokládané vstupní znalosti: