ArcGIS 1: úvod do GIS

V tomto dvoudenním kurzu se dozvíte, co je to GIS a k čemu jej můžete využít. Seznámíte se se základními pojmy GIS a komponenty ArcGIS. V praktických cvičeních se pomocí nich seznámíte daty pro GIS a dozvíte se, jak z nich vytvářet mapy a získávat informace. Po absolvování kurzu budete mít přehled o tom, jak mohou být nástroje systému ArcGIS využívány pro vizualizaci dat o území, k získávání informací a jejich sdílení.

Kurz je určen pro

uživatele, kteří v oblasti GIS nemají žádné předchozí vzdělání ani zkušenosti.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • základní pojmy a principy GIS,
 • typy a základní vlastnosti dat pro GIS,
 • rychle vytvořit a sdílet mapu pomocí webově orientovaných nástrojů a dat z internetu,
 • orientovat se v aplikacích ArcGIS for Desktop, tj. ArcMap a ArcCatalog,
 • vyhledávat a uspořádat geodata a další zdroje pro vytvoření mapy,
 • zobrazovat data do mapy a získávat informace o uložených objektech,
 • pomocí nástrojů GIS určit, kde se nacházejí objekty splňující daná kritéria,
 • sdílet mapy a výsledky analýzy tak, aby mohly být zobrazeny v aplikacích ArcGIS Desktop, na webových stránkách a na mobilních zařízeních.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Desktop (kurz je určen pro všechny licenční úrovně: Basic, Standard a Advanced),
 • ArcGIS Online.

Probíraná látka

 • Co je ArcGIS: platforma pro snadné vytvoření, sdílení a využití GIS; přístupnost na různých zařízeních.
 • Základy GIS: složky GIS, seznámení s geografickým přístupem, možnosti GIS.
 • Vytváření a sdílení map prostřednictvím ArcGIS Online.
 • Geografická data: digitální reprezentace jevů reálného světa, formáty geografických a negeografických dat, evidence důležitých informací o datech pomocí metadat.
 • Vyjádření polohy a tvaru objektů v území: zeměpisné a rovinné souřadnicové systémy, určení souřadnicového systému datové sady, změna souřadnicového systému datové sady, změna kartografického zobrazení mapy.
 • Vyhledání map a geografických dat: aspekty výběru dat, zdroje geografických dat.
 • ArcGIS Desktop: seznámení s uživatelským rozhraním aplikací ArcMap a ArcCatalog,
 • Práce s daty a mapami: procházení zájmových oblastí, vyhledání prvků a zjišťování informací o nich, změna symboliky pro vykreslení prvků, vizualizace změn v čase.
 • GIS analýza: řešení problémů v území, pět kroků procesu analýzy, zjištění, kde a kdy se události staly, sdílení výsledků analýzy prostřednictvím vrstev a grafů.
 • Sdílení GIS map: export mapy, vytvoření balíčku vrstvy, příprava mapy pro přístup z webu a mobilních zařízení, publikování mapy na ArcGIS Online, vytvoření mapové prezentace pomocí ArcGIS Explorer Online.

Předpokládané vstupní znalosti:

Základy práce s aplikacemi a správou souborů v prostředí Microsoft Windows, základy práce s webovým prohlížečem.