ArcGIS 4: sdílení geografických informací

Systém ArcGIS poskytuje prostředky k tomu, aby obsah, který je v něm vytvořen, mohl využívat každý, kdo jej potřebuje, kdykoliv jej potřebuje a jakkoliv k němu chce přistupovat. V tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet z geografických dat, map a pracovních postupů služby, které mohou být publikovány na ArcGIS Online, ArcGIS for Server nebo Portal for ArcGIS, které lze snadno začlenit do webových map a webových stránek a které mohou být přístupné z desktopových, webových a mobilních aplikací. A to buď veřejně, nebo v rámci zabezpečených interních sítí. V tomto kurzu se také naučíte posoudit, která z možností je pro danou situaci nejvhodnější.

Kurz je určen pro

specialisty GIS – zkušené uživatele systému ArcGIS for Desktop, kteří chtějí sdílet či publikovat svůj obsah GIS prostřednictvím webových map a webových mapových aplikací.
Dále je tento kurz určen pro vývojáře, kteří chtějí začlenit služby GIS a webové mapy do svých aplikací, a pro uživatele ArcGIS for Server, kteří chtějí získat úvodní celkový přehled o možnostech publikování a sdílení obsahu GIS.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou znát/umět:

 • vytvářet a publikovat mapové služby pro sdílení geografických dat,
 • vytvářet služby, které umožňují provádět editaci dat prostřednictvím webu,
 • vytvářet a publikovat služby poskytující rychlý přístup k datům,
 • prostřednictvím geoprocessingových služeb sdílet své modely a výsledky analýzy,
 • sdílet obsah GIS formou samostatných služeb nebo služeb začleněných do webových map a webových aplikací.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS 10.3 for Desktop Advanced, ArcGIS 10.2 for Server Workgroup (Standard or Advanced), Image Extension 10.2, ArcGIS Online, ArcGIS Viewer 3.4 for Flex, Portal 10.2 for ArcGIS, Adobe AIR, Adobe Flash Player.

Probíraná látka

 • Sdílení obsahu GIS: přehled, postup publikování, možnosti při publikování, přehled ArcGIS Online, vytváření a sdílení webových map na ArcGIS Online.
 • Vytváření a sdílení pracovních vrstev: druhy služeb ArcGIS a volby při publikování, publikování prostřednictvím ArcGIS for Desktop.
 • Editace dat prostřednictvím webu: typy aplikací pro editaci dat, publikování služby, která umožňuje editaci dat (Feature služby), vytvoření webové aplikace umožňující editaci pomocí šablon a prohlížečů.
 • Vytváření podkladových vrstev: vhodný obsah podkladové mapy, princip služeb využívajících cache, schémata dlaždic cache, možnosti při publikování podkladových map.
 • Sdílení rastrových dat: porovnání mapových a rastrových služeb, vytvoření mozaikové datové sady a její sdílení formou Image služby prostřednictvím ArcGIS for Server, registrace rastrové služby na ArcGIS Online, vytvoření rastrové služby využívající cache.
 • Sdílení pracovních postupů: sdílení modelů prostřednictvím geoprocessingových služeb, vytvoření modelu, sdílení výsledků modelu formou geoprocessingové služby, využití geoprocessingové služby ve webové aplikaci.
 • Cvičení – vytvoření webové aplikace pro sdílení geografických informací: publikování služby z aplikace ArcMap, sdílení služby na ArcGIS Online a ArcGIS for Server, konfigurace webové aplikace.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se, že účastníci před absolvováním tohoto kurzu mají znalosti práce se systémem ArcGIS na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.