ArcGIS for Server – administrace

V tomto kurzu se naučíte instalovat, konfigurovat a spravovat systém ArcGIS for Server. Seznámíte se s architekturou ArcGIS serveru a doporučenými postupy pro konfiguraci a správu služeb, aplikací, dat a uživatelů. Důraz je kladen i na zajištění výkonu a bezpečnosti systému.

Kurz je určen pro

správce IT, systémové administrátory a ostatní osoby zodpovědné za instalaci, správu a podporu systému ArcGIS for Server.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • instalovat a konfigurovat ArcGIS for Server,
 • konfigurovat komponentu Web Adaptor pro integraci ArcGIS serveru s webovým serverem,
 • publikovat služby s ohledem na koncové aplikace,
 • plánovat, vytvářet a spravovat cache pro zvýšení výkonu mapových a image služeb,
 • vyladit a monitorovat služby pro dosažení co nejvyššího výkonu,
 • nastavit bezpečnost serveru a jeho služeb podle potřeb své organizace.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Desktop (Standard nebo Advanced),
 • ArcGIS Server Enterprise (Advanced),
 • Image Extension,
 • Microsoft SQL Server Standard 2008.

Probíraná látka

 • instalace systému ArcGIS for Server,
 • vytvoření ArcGIS Server site,
 • řízení přístupu k ArcGIS for Server,
 • konfigurace komponenty Web Adaptor,
 • správa zdrojů pro služby,
 • konfigurace vlastností služeb,
 • optimalizace služeb,
 • vytváření a správa cache pro mapové a image služby,
 • zabezpečení služeb,
 • navržení architektury s důrazem na vysokou dostupnost,
 • platformy pro ArcGIS for Server.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzů ArcGIS 4: sdílení geografických informací.