ArcGIS Online (online školení)

Prostředí ArcGIS Online výrazně rozšiřuje možnosti, které nabízí ArcGIS for Desktop. Jeho prostřednictvím můžete se svými kolegy sdílet data či výsledky analýz a s jeho pomocí můžete GIS zpřístupnit širokému okruhu uživatelů, kteří nejsou profesionály v oboru.

V tomto jednodenním kurzu získáte ucelený přehled o tom, co ArcGIS Online obsahuje a co vše můžete na ArcGIS Online vytvářet a sdílet. Dozvíte se také, jak spravovat účet ArcGIS Online pro organizaci a jaké tyto účty přinášejí možnosti.

Tento kurz je určen k získání celkového přehledu o ArcGIS Online tak, abyste jej mohli okamžitě začít efektivně využívat.

Kurz je určen pro

všechny uživatele ArcGIS for Desktop nebo jejich nadřízené, kteří se chtějí seznámit s možnostmi prostředí ArcGIS Online.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • co je ArcGIS Online, co obsahuje a o jaké funkce rozšiřuje možnosti ArcGIS for Desktop,
 • využít ArcGIS Online pro sdílení obsahu s ostatními uživateli ArcGIS,
 • využít ArcGIS Online pro rozšíření vlastních možností při profesionální práci s GIS,
 • využít ArcGIS Online pro zpřístupnění GIS širokému okruhu uživatelů a zájemců, kteří nejsou profesionály v oblasti GIS, ať se jedná o odborné pracovníky v rámci organizace, nebo o širokou veřejnost,
 • spravovat účet ArcGIS Online pro organizaci.

Software použitý pro výuku kurzu

Pro výuku kurzu bude používán tento software:

 • ArcGIS Online,
 • ArcGIS Desktop v licenční úrovni Basic.

Probíraná látka

 • Celková charakteristika: ArcGIS Online a jeho místo v platformě ArcGIS.
 • Obsah ArcGIS Online: mapy, data, služby, aplikace, zabezpečený úložný prostor.
 • Vyhledávání na ArcGIS Online: vyhledávání různého typu obsahu.
 • Seznámení se základními pojmy: mapová služba, webová mapa, webová aplikace, aplikace pro mobilní zařízení.
 • Publikování/sdílení vlastního obsahu na ArcGIS Online: přehled postupů pro vytvoření a sdílení mapy, vytvoření webové aplikace bez nutnosti programování, přehled způsobů poskytování aplikací uživatelům.
 • Sběr/editace dat v terénu pomocí ArcGIS Online: Collector for ArcGIS a další možnosti.
 • ArcGIS Online pro organizace: seznámení se správou uživatelů a uživatelských skupin.
 • Funkce GIS mimo systém ArcGIS: Esri Maps for Office aj.
 • Portal for ArcGIS: „ArcGIS Online v rámci infrastruktury organizace“, předpoklady a požadavky pro jeho provoz a možnosti využití.

Předpokládané vstupní znalosti:

Základní znalosti práce s webovým prohlížečem a znalost základních principů a pojmů GIS.

Poznámka: Praktická cvičení v tomto kurzu jsou zaměřena na ArcGIS Online. Technická stránka návrhu a přípravy map pro jejich online využití a vytváření datových a mapových služeb nejsou předmětem tohoto kurzu, ale obsahem kurzů ArcGIS for Desktop: ArcGIS 1: úvod do GIS, ArcGIS 2: pracovní postupy a zejména pak ArcGIS 4: sdílení geografických informací nebo Návrh a tvorba map.