Nasazení ArcGIS v prostředí vaší organizace

V průběhu kurzu se seznámíte s jednotlivými aplikacemi platformy ArcGIS a s jejich možnostmi. Poznáte aplikace používané pro správu, vizualizaci a sběr dat, ale také nástroje pro analýzu, spolupráci a sdílení. Naučíte se, jak vám může platforma ArcGIS pomoci s potřebami vaší organizace a jak získat z využití prostorových dat maximální užitek.

Kurz je určen pro

Kurz je určen nejen pro nové uživatele platformy, ale také pro profesionály GIS a vedoucí pracovníky.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu:

 • se seznámí s principy geografické analýzy dat organizace a s prostorovou vizualizací,
 • se naučí vytvářet a sdílet data, webové mapy a webové aplikace pomocí Portal for ArcGIS,
 • budou vědět, jak plynule začlenit GIS do práce v terénu,
 • budou umět vytvořit webovou aplikaci monitorující v reálném čase terénní práce.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Pro (Basic, Standard nebo Advanced)
 • ArcGIS Online
 • Collector for ArcGIS (Windows)
 • Operations Dashboard for ArcGIS
 • ArcGIS Maps for Office

Probíraná látka

 • Platforma ArcGIS: představení komponent platformy ArcGIS (Portal for ArcGIS, aplikace ArcGIS, uživatelské role).
 • Příprava dat: příprava tabulkových dat z CSV, sdílení dat, webové vrstvy, feature vrstvy, vytvoření vrstvy z ArcGIS Pro.
 • Vyhledávání dat: doporučení pro vyhledávání a třídění dat.
 • Správa uživatelů a skupin v Portal for ArcGIS.
 • Webové mapy: vytváření webových map, jejich účel a smysl.
 • Vytváření webových aplikací: šablony, Story maps, aplikace Web AppBuilder for ArcGIS.
 • Analýza dat: nástroje pro analýzu v ArcGIS, sdílení výsledků.
 • Použití obchodních nástrojů: spolupráce s ArcGIS Maps for Office.
 • Sběr terénních dat: aplikace ArcGIS pro práci v terénu, příprava dat, sběr dat.
 • Monitoring terénních dat: použití Operations Dashboard for ArcGIS, tvorba operačních pohledů na data, použití aplikace.

Předpokládané vstupní znalosti:

 • Zkušenosti s běžnými úkony v Microsoft Windows, jako je správa souborů a práce s internetem.
 • Zkušenosti s prací v Microsoft Excel a v podobných aplikacích.
 • Základní přehled v oblasti GIS. Pro účastníky bez zkušeností s GIS je doporučeno před školením samostatně absolvovat online kurz Getting Started With GIS.