Návrh a tvorba map

Vytvořit mapu v ArcGIS for Desktop není jen otázka znalosti obsluhy aplikace ArcMap. Mapa musí sdělovat informace takovým způsobem, aby je čtenář dokázal snadno a správně vyčíst. V tomto kurzu se naučíte vytvářet mapy, které budou správně navrženy s ohledem na účel, cílovou skupinu příjemců i použitý způsob prezentace. Seznámíte se se základními kartografickými principy a pracovními postupy, abyste byli schopni vytvářet kvalitní mapy nejen v tištěné podobě, ale také pro jejich použití on-line.

Kurz je určen pro

všechny uživatele systému ArcGIS, kteří vytvářejí mapové výstupy a chtějí zvýšit jejich kartografickou kvalitu.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • jak naplánovat přípravu mapy,
 • stanovit požadavky na data s ohledem na jejich kartografickou vizualizaci,
 • vybrat/vytvořit pro daný účel vhodný způsob vizualizace mapových prvků (mapové značky a symboly),
 • vybrat prvky mapové kompozice, které jsou vhodné pro daný účel mapy,
 • vhodně graficky uspořádat mapovou kompozici,
 • vytvořit/nastavit popisky a anotace mapových prvků tak, aby byly snadno a správně čitelné,
 • navrhnout mapu určenou k tisku i mapu pro web.

Software použitý pro výuku kurzu

Obecné kartografické principy a pracovní postupy pro tvorbu map v systému ArcGIS, probírané v tomto kurzu, lze aplikovat při práci s libovolnou licenční úrovní ArcGIS Desktop. Některé specializované nástroje pro kartografickou tvorbu jsou k dispozici v licencích Standard a Advanced. Pro praktická cvičení proto budou mít účastníci k dispozici:

 • ArcGIS Desktop v licenční úrovni Advanced,
 • ArcGIS Server Workgroup Standard. 

Probíraná látka

 • Proces plánování tvorby mapy: vliv účelu mapy, očekávaného okruhu uživatelů a technických specifikací (způsob distribuce a používání mapy) na její podobu.
 • Posouzení dat z hlediska tvorby mapy: posouzení geometrické i atributové složky dat, jejich podrobnosti (míry generalizace), volba vhodného souřadnicového systému (kartografického zobrazení).
 • Kartografické principy: aspekty návrhu mapy pro tištené a webové mapy, vizuální váha, kontrast a hierarchie, efektivní práce s barvami, návrh/výběr barevných schémat a symbolů.
 • Pokročilá práce se symboly: využití úrovní symbolů pro kartograficky správné zobrazování prvků, použití kartografických reprezentací, aspekty volby symbolů pro mapové služby.
 • Texty v mapě: pravidla a doporučení pro umisťování popisů k bodovým, liniovým a polygonovým prvkům, základy typografie pro kartografické účely, editace textů v mapě, vytváření popisků pomocí generátoru Maplex, práce s anotacemi.
 • Návrh map pro publikování prostřednictvím webu (webových map): aspekty návrhu mapy s ohledem na rychlost odezvy webové mapy, doporučené postupy, druhy mapových služeb, návrh schématu dlaždic mapové služby využívající cache, analýza mapového dokumentu, náhled a publikování mapové služby.
 • Návrh mapové kompozice a sérií map: návrh graficky vyvážené kompozice, elementy mapové kompozice, dynamické textové elementy, vytváření sérií map s využitím Řízených mapových listů, export série map do dokumentu ve formátu PDF.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se základní znalost práce s ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.