Pokročilá editace dat

Přesná a správná data jsou nezbytným předpokladem pro spolehlivé mapy a analýzy, na jejichž výsledcích bude záviset rozhodování odpovědných činitelů. Tento kurz se zabývá metodami pro přesné vytváření a editaci dat uložených v geodatabázi. Seznámíte se v něm s doporučenými pracovními postupy pro jejich pořizování a získáte praxi v používání nástrojů a postupů, které vám pomáhají zajistit integritu dat během editace.

Kurz je určen pro

technicky zaměřené specialisty GIS a další zkušené uživatele softwaru ArcGIS for Desktop, kteří se zabývají tvorbou a údržbou dat.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • aplikovat pracovní postup editace pro řízení aktualizace datového fondu GIS,
 • efektivně vytvářet a editovat geometrickou i atributovou složku prvků,
 • řešit běžné problémy s návazností dat,
 • kontrolovat a zajistit správnost prostorových vztahů mezi prvky pomocí topologie v geodatabázi.

Software použitý pro výuku kurzu

V teoretické i praktické části kurzu je využíván ArcGIS 10.2 for Desktop v licenční úrovni Standard.

Probíraná látka

 • Postup editace: editační prostředí aplikace ArcMap, šablony prvků, vytváření nových prvků, editace atributů.
 • Příprava k editaci: nastavení souřadnicového systému dat, nastavení editačního prostředí, georeferencování rastrových dat, zaznamenávání editačních změn.
 • Editace geometrické složky dat: digitalizace prvků, konstrukce prvku vzhledem k okolním prvkům, úprava stávajících prvků, editace dotýkajících se prvků pomocí mapové topologie.
 • Editace atributů: práce s oknem Editor atributů, práce s atributovou tabulkou, výrazy v Kalkulátoru polí, přenos atributů mezi prvky, aktualizace atributů jednoho prvku, aktualizace atributů pro více prvků současně.
 • Integrace dat – kontrola kvality: přidání vektorových dat do geodatabáze, srovnání mapové topologie a topologie v geodatabázi, editace prvků pomocí topologie v geodatabázi.
 • Integrace dat – geometrická návaznost dat: řešení problémů s geometrickou návazností dat, pokročilé editační nástroje.
 • Sdílení a editace: možnosti sdílení dat pro jejich editaci, vytváření balíčku mapy a balíčku vrstev.
 • Souhrnný projekt: implementace editačního postupu – přehled dat a úloh, příprava mapy pro editaci, převod dat v jiných formátech do geodatabáze, vytvoření a editace prvků, řešení problémů s návazností dat.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se znalost práce se systémem ArcGIS na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.