Práce s geodatabází

V tomto kurzu se seznámíte s koncepcí a základními pojmy geodatabáze. Naučíte se vytvářet geodatabáze, převádět do nich stávající data a editovat data v geodatabázi. Během praktických cvičení si vyzkoušíte vytvoření a nastavení elementů geodatabáze, které slouží pro kontrolu prostorových a atributových vztahů mezi prvky geodat a automaticky označí místa a záznamy, kde jsou zadaná pravidla porušena. Možnosti geodatabáze probírané v tomto kurzu lze využívat v licencích Standard a Advanced.

Kurz je určen pro

správce GIS, analytiky, specialisty GIS, správce databází a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří chtějí plně využívat možností datového modelu geodatabáze.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • vytvořit souborovou geodatabázi,
 • převádět data ve formátu shapefile, soubory CAD systémů a tabulky programu Excel do souborové geodatabáze,
 • základní přehled o ukládání a správě rastrových dat v souborové geodatabázi,
 • vytvářet a používat domény pro atributy, podtypy, třídy relací a topologii pro účely modelování reality a zajištění integrity dat během jejich editace,
 • vytvořit schéma datového modelu geodatabáze pro vhodné modelování reality a efektivní ukládání dat.

Software použitý pro výuku kurzu

Možnosti geodatabáze probírané v tomto kurzu je možné využívat v licencích Standard a Advanced.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat se systémem ArcGIS 10 for Desktop v licenční úrovni Advanced.

Probíraná látka

 • úvod do geodatabáze: typy geodatabáze, elementy geodatabáze, tabulky geodatabáze v databázovém systému (DBMS),
 • pravidla pro kontrolu atributů: podtypy a domény, vytváření podtypů a domén, editace s využitím podtypů a domén,
 • domény typu „kódované hodnoty“ a „rozsah hodnot“,
 • podtypy a pravidla pro relace,
 • třídy relací: vytváření tříd relací, nastavení vlastností třídy relací, použití tříd relací v aplikaci ArcMap, pravidla pro relace, kontrola platnosti, jednoduché a závislé relace,
 • topologie v geodatabázi: správa topologie, vytvoření topologické třídy, nastavení vlastností topologické třídy, volba vhodných topologických pravidel, oprava topologických chyb, editace dat s využitím topologie,
 • vytvoření struktury geodatabáze: různé způsoby vytvoření struktury geodatabáze, vytváření tabulek, tříd prvků a datových sad prvků,
 • výměna dat pomocí XML: vysvětlení XML schématu geodatabáze, export obsahu geodatabáze do formátu XML, vytvoření struktury geodatabáze importem XML souboru,
 • vektorová data: převod dat ze shapefile, CAD souborů, coverage a tabulek aplikace Microsoft Excel,
 • rastrová data: ukládání rastrových dat, katalog rastrů, atributové pole typu rastr.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastnící by před tímto kurzem měli mít znalosti obsluhy ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.