Programování widgetů pro Web AppBuilder

Pro uživatele, kteří se chystají nebo již začali vytvářet specializované webové aplikace, je připraven jednodenní seminář, který účastníky provede všemi důležitými tématy souvisejícími s tvorbou widgetů pro Web AppBuilder for ArcGIS.

Kurz je určen pro

vývojáře nebo správce GIS aplikací.

Cíle kurzu

 • Naučit se vytvářet specializované webové aplikace díky programování widgetů pro Web AppBuilder for ArcGIS
 • Získat ucelený přehled principů produktu Web AppBuilder
 • Seznámit se se základy ArcGIS API for JavaScript

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition)
 • ArcGIS Online
 • Kurz probíhá formou semináře s ukázkami (součástí není cvičení účastníků na počítačích)

Probíraná látka

Úvod do ArcGIS JavaScript API

 • Mapa, vrstvy, dotazování a zobrazování výsledků, komponenty Esri, editace dat

ArcGIS Web AppBuilder

 • Principy fungování, konfigurace (widgety, motivy)

Rozšiřování ArcGIS Web AppBuilderu

 • Vývoj vlastního motivu (layout, panely, styly)
 • Vývoj vlastního widgetu (typy widgetů, struktura widgetu, konfigurace a nasazení widgetu)

Tipy pro vývoj widgetů

 • Využití open source nástrojů a knihoven pro tvorbu widgetů (Babel, React, Redux)
 • Komunikace mezi widgety

Předpokládané vstupní znalosti:

Sdílení obsahu GIS pomocí ArcGIS for Server nebo Portal for ArcGIS (publikace služeb, tvorba webové mapy), základy JavaScriptu a HTML