Replikace geodatabází

Replikace usnadňuje sdílení dat víceuživatelských geodatabází ArcSDE mezi organizacemi a při použití off-line. Kurz se zabývá plánováním a implementací replikace ve víceuživatelských editačních scénářích. Posluchači se seznámí s doporučenými postupy pro zachování integrity jejich produkční geodatabáze při současné podpoře uživatelů desktopových, mobilních a on-line řešení.

Kurz je určen pro

správce databáze GIS a administrátory, kteří potřebují začlenit geodatabázovou replikaci do svých pracovních postupů.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • určit počet a typ replik, který bude vyhovovat potřebám organizace,
 • plánovat efektivní synchronizaci replikovaných dat,
 • spravovat změny schématu mezi replikami,
 • provádět běžnou údržbu replik pro zachování výkonu geodatabáze,
 • vytvořit repliku a synchronizovat změny pomocí geodatové služby ve webové aplikaci.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS 10.2 for Desktop nebo ArcGIS 10.3 for Desktop (Standard nebo Advanced),
 • ArcGIS 10.2 for Server Workgroup nebo ArcGIS 10.3 for Server Workgroup (Standard),
 • Microsoft SQL Server Express 2008 R2 nebo Microsoft SQL Server Express 2012.

Probíraná látka

 • Přehled geodatabázové replikace: scénáře a požadavky nasazení geodatabázové replikace.
 • Typy replikace: obousměrná replikace, jednosměrná replikace, replikace check-out/check-in.
 • Synchronizace dat: řešení editačních konfliktů, off-line synchronizace, správa změn schématu.
 • Údržba replik pro zachování výkonu: komprese geodatabáze, logování.
 • Využití geodatových služeb: tvorba replik, synchronizace změn.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzů ArcGIS 2: pracovní postupyVerzování ve víceuživatelské geodatabázi.