Rozšiřování ArcGIS Pro pomocí doplňků

V tomto kurzu se naučíte využívat sadu vývojových nástrojů ArcGIS Pro SDK za účelem vývoje vlastních doplňků pro aplikaci ArcGIS Pro, které vám pomohou co nejefektivněji začlenit GIS do pracovních postupů vaší organizace. Kurz se věnuje klíčovým návrhovým vzorům pro práci s ArcGIS Pro SDK, rozhraní pro programování (API) ArcGIS Pro a široké škále úprav uživatelského rozhraní a vlastních funkcí, které lze s využitím doplňků nasadit.

Kurz je určen pro

 • Vývojáře desktopových GIS aplikací

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • vyvinout, otestovat a nasadit vlastní úpravy ArcGIS Pro formou doplňků za pomoci vývojářské sady ArcGIS Pro SDK,
 • přizpůsobit nabídku nástrojů (pás karet) ArcGIS Pro,
 • vytvořit vlastní nástroje pro interakci s mapami a 3D scénami a vybírat nebo editovat prvky v geodatabázi,
 • vytvářet vlastní podokna aplikace a jiné ovládací prvky pro práci s objekty ArcGIS Pro (projekty, obsah online portálů, mapová okna, vrstvy a způsoby jejich vykreslení).

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Pro (Standard nebo Advanced)
 • ArcGIS Pro SDK for .NET
 • Microsoft Visual Studio Community Edition

Probíraná látka

 • Seznámení s ArcGIS Pro SDK: možnosti úprav ArcGIS Pro, dokumentace a nápověda, tvorba doplňků v prostředí .NET;
 • Značkovací jazyk DAML: přizpůsobení nabídky nástrojů (pásu karet) ArcGIS Pro, úpravy ovládacích prvků s využitím ArcGIS pro SDK a značkovacího jazyka DAML;
 • Stavy a podmínky v DAML: práce se stavy a podmínkami, řízení viditelnosti ovládacích prvků pomocí stavů a podmínek;
 • Synchronní a asynchronní metody: práce s vlákny v ArcGIS Pro, volání synchronních a asynchronních metod, vytváření pomocných asynchronních funkcí;
 • Vlastní podokna: vytvoření vlastního podokna pomocí šablony, návrhový vzor MVVM v ArcGIS Pro, využití existujících funkcí ArcGIS Pro ve vlastním podokně;
 • Práce s projektem: vytvoření nového projektu, práce s položkami projektu (mapy, geodatabáze, serverová připojení, toolboxy), přidání položky do projektu;
 • Využití obsahu ArcGIS Online/Portal for ArcGIS: připojení portálu, vyhledávání v obsahu portálu, komunikace s portálem za pomoci třídy EsriHttpClient;
 • Interakce s mapovým oknem: seznámení s mapovým oknem, ovládání mapového okna s pomocí kamery, tvorba nástroje pro interakci s mapou, zobrazení výsledků získaných nástrojem;
 • Vrstvy a symbolika: nastavení způsobu vykreslení vrstev, zobrazení vyskakovacího okna pro vrstvu,
 • Práce s geodatabází: načítání dat z geodatabáze, atributové a prostorové dotazy, práce s přílohami prvků;
 • Editace prvků: tvorba editačních nástrojů, změny atributů a geometrie v rámci editačních operací, přidání editačních nástrojů do uživatelského rozhraní ArcGIS Pro;
 • Konfigurace ArcGIS Pro: možnosti konfigurace ArcGIS Pro, přizpůsobení uživatelského rozhraní vizuálnímu stylu organizace, nasazení konfigurace.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by měli mít zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo Visual Basic .NET a znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Pro.