Sdílení geografických dat pomocí ArcGIS

V tomto kurzu si osvojíte principy sdílení různých geografických zdrojů pomocí platformy ArcGIS. Naučíte se sdílet data v ArcGIS Online i v ArcGIS Enterprise. Cílem kurzu je správně vytvořit dobře fungující webové služby pro podporu dalších klientů z platformy ArcGIS.

Kurz je určen pro

specialisty GIS a zkušené uživatele systému ArcGIS Desktop, kteří chtějí sdílet či publikovat svůj obsah GIS prostřednictvím webových map a webových mapových aplikací.

Dále je tento kurz určen pro vývojáře, kteří chtějí začlenit služby GIS a webové mapy do svých aplikací, a pro uživatele ArcGIS Enterprise, kteří chtějí získat úvodní celkový přehled o možnostech publikování a sdílení obsahu GIS.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • sdílet geografický obsah v rámci portálů ArcGIS,
 • navrhnout optimální strategii sdílení dat pro potřeby pracovních postupů organizace,
 • sdílet mapové vrstvy, webové mapy, vektorová a rastrová data, vlastní geoprocessingové nástroje, balíčky a dokumenty ArcGIS Pro,
 • vytvářet rastrovou i vektorou cache mapových služeb s cílem zlepšit rychlost načítání dat v klientských aplikacích.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Image Server.

Probíraná látka

 • Sdílení dat a webový GIS: porovnání ArcGIS Enterprise a ArcGIS Online, uživatelské skupiny pro sdílení obsahu, uživatelské role.
 • Sdílení pomocí ArcGIS Pro: možnosti nastavení, princip sdílení, kopírování a referencování dat, podporované služby v ArcGIS Enterprise.
 • Analytické nástroje v ArcGIS Enterprise: seznámení s nástroji dostupnými v ArcGIS Enterprise.
 • Sdílení vlastních analytických nástrojů: vlastní nástroje a balíček georpocessingu, použití nástroje v aplikaci Web AppBuilder.
 • Sdílení balíčku projektu ArcGIS Pro: sdílení v rámci organizace i mimo ni.
 • Sdílení rastrových dat: vytvoření Image služby a práce s šablonami funkcí v lehkém klientu.
 • Vytváření rastrové i vektorové cache: principy a důsledky použití mapové cache.
 • Vytvoření webové aplikace: vytvoření pomocí připravených šablon, seznámení s aplikací Web AppBuilder, informace o dalších aplikacích v platformě ArcGIS.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se znalosti práce se systémem ArcGIS na úrovni kurzu ArcGIS Pro: Essential Workflows nebo Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro.