Tvorba map s příběhem (online školení)

Mapy s příběhem jsou jedním z vhodných způsobů, jak sdílet výsledky své práce. Jejich názornost a srozumitelnost osloví manažery i širokou odbornou veřejnost, stejně jako mohou být inspirací pro další uživatele GIS. Tento kurz je proto určen každému, kdo chce prostorová data využít jako nástroj efektivní komunikace. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s obecnými principy map s příběhem a s doporučovanými postupy pro jejich tvorbu a sdílení.

Kurz je určen pro

všechny, kdo chtějí formou příběhu publikovat cokoliv, co se dá zobrazit na mapě.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

  • vybrat pro svou mapu s příběhem správnou šablonu,
  • sestavit uživatelsky přívětivou aplikaci pomocí webové mapy, obrázků, vizuálního obsahu a popisu,
  • znát vhodné postupy při publikaci a sdílení map s příběhem.

Software použitý pro výuku kurzu

  • ArcGIS Online

Probíraná látka

  • Seznámení s mapami: jak používat mapy s příběhem.
  • Výběr vhodné šablony: postup tvorby mapy, cíle mapy, cílová skupina uživatelů, porovnání možností šablon.
  • Příprava a tvorba mapy s příběhem: možnosti obrázků, tvorba aplikací v šablonách Map Tour (Prohlídka mapy) a Map Series (Mapová série).
  • Kontrola mapy s příběhem: doporučené postupy, kontrola aplikace.
  • Sdílení aplikace: kdo a jak bude mapu s příběhem používat, jak takovou mapu sdílet s uživateli.

Předpokládané vstupní znalosti:

Vhodná je alespoň základní znalost práce s ArcGIS Online, není to však podmínkou.