Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder (online školení)

ModelBuilder je nástroj vizuálního programování. Umožňuje sestavit postup zpracování nebo analýzy dat formou grafického schématu bez nutnosti učit se nějaký programovací jazyk. V tomto jednodenním kurzu získáte ucelený přehled o možnostech, které prostředí ModelBuilder pro sestavování modelů nabízí, a základní praktické dovednosti pro sestavování modelů.

Kurz je určen pro

uživatele ArcGIS Desktop, kteří chtějí jednoduchým a přehledným způsobem automatizovat své pracovní postupy.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete:

 • mít přehled o možnostech zpracování a analýzy dat pomocí modelů v prostředí ModelBuilder,
 • vědět, pro jaké typy úloh je ModelBuilder vhodným pomocníkem,
 • znát postupy pro sestavování schématu modelu,
 • vědět, jak je možné sdílet své modely s ostatními uživateli.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Desktop (kurz je určen pro všechny licenční úrovně: Basic, Standard i Advanced).

Probíraná látka

 • Geoprocessing – přehled rámce pro geoprocessing v systému ArcGIS, ArcToolbox, typy nástrojů, způsoby spouštění nástrojů, parametry prostředí.
 • Co je ModelBuilder – seznámení s prostředím ModelBuilder, vysvětlení základních pojmů (model, element modelu, proces, proměnná, spojení).
 • Tvorba jednoduchých modelů – vytvoření uživatelského toolboxu, vytvoření nového modelu, přidávání dat a nástrojů do schématu a jejich propojování, spuštění modelu, práce s vrstvami prvků v modelu.
 • Tvorba dynamických modelů – parametry modelu, zadávání vstupních dat a parametrů nástrojů prostřednictvím dialogového okna při spouštění modelu, model jako nástroj v ArcToolbox.
 • Proměnné v modelu – typy proměnných, přiřazení a výpočty hodnot proměnných, využití hodnot proměnných v jiných procesech modelu.
 • Výstupy modelu – práce s daty vzniklými během zpracování v modelu, mezivýsledky a finální výsledky, ukládání do paměti, mazání mezivýsledků.
 • Pokročilé možnosti modelu – cykly v modelu: iterátory, proměnné typu seznam hodnot, zpětná vazba, větvení v modelu, řízení pořadí vykonávání procesů, využití modelu jako nástroje v jiném modelu.
 • Dokumentace modelu – popisky, popis položky, zpráva o modelu, export modelu jako obrázku.
 • Sdílení modelů – sdílení toolboxu, geoprocessingový balíček, geoprocessingová služba ArcGIS for Server.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by měli mít předchozí zkušenosti se systémem ArcGIS for Desktop a znalosti na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.