Tvorba webových aplikací - ArcGIS API for JavaScript

V tomto kurzu se naučíte vytvářet výkonné a atraktivní webové aplikace využívající mapové a geoprocessingové služby ArcGIS serveru. S ArcGIS API for JavaScript a Dojo Toolkit se pomocí JavaScriptu naučíte vyvíjet funkčně bohaté aplikace přizpůsobené potřebám cílových uživatelů. Naučíte se vytvářet kód webových aplikací založených na JavaScriptu, seznámíte se s komponentami dostupnými v ArcGIS API for JavaScript a naučíte se do webových aplikací začleňovat služby ArcGIS Server a obsah ArcGIS Online.

Kurz je určen pro

 • vývojáře, kteří vytvářejí webové aplikace pomocí jazyka JavaScript a chtějí využívat služby a funkce nástrojů ArcGIS,
 • profesionály GIS, kteří chtějí vytvářet webové aplikace pracující s mapami pomocí HTML a JavaScript.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • vytvářet aplikace pracující s webovými mapami z ArcGIS Online,
 • vytvářet aplikace využívající prostorová data z různých webových služeb ArcGIS,
 • využívat aplikační komponenty, které podporují interaktivní navigaci v mapě a dynamické vykreslování mapových vrstev,
 • využívat v aplikaci nástroje, které uživateli umožní vybírat mapové prvky a přistupovat k jejich atributům,
 • používat objekty, které umožňují provádět geoprocessingové úlohy a zobrazovat jejich výsledky,
 • vytvořit nástroje pro dotazování na prvky mapy a pro zobrazování výsledků atributových dotazů,
 • přidat do aplikace editační funkce, které umožní realizovat sběr a editaci dat.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS API 3.x for JavaScript,
 • ArcGIS Online.

Probíraná látka

 • Úvod: vytvoření jednoduché aplikace, vytvoření mapy pomocí kompozice z ArcGIS Online, užití základních nástrojů Dojo Toolkit, základy ArcGIS API for JavaScript, charakteristika a komponenty ArcGIS API.
 • Přidání datových vrstev: mapové vrstvy, grafické vrstvy, další webové REST služby ArcGIS for Server.
 • Použití vektorových vrstev pro zobrazování prvků mapy a jejich dotazování: třída FeatureLayer, sledování událostí a zacházení s nimi pro účely vyhledávání a zobrazování atributů.
 • Práce s widgety ArcGIS API a geoprocessingovými nástroji, použití nástrojů pro tisk.
 • Editace dat: postupy editace prostřednictvím webu, IdentityManager, konfigurace widgetu Editor.
 • Rozšíření aplikace: podpora HTML5, využití dat z více serverů, práce s datovými zdroji nepocházejícími přímo z ArcGIS.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzu ArcGIS 4: sdílení geografických informací.

Dále by měli znát základy JavaScript a HTML. Doporučuje se též předchozí absolvování webového kurzu Introduction to the ArcGIS for Server REST API.