Úvod do GIS

V tomto kurzu se seznámíte se základními principy GIS. Získáte první praktické zkušenosti s technologií GIS a s geografickými daty. Budete vytvářet mapy pro vizualizaci a zkoumání objektů a jevů reálného světa. Pomocí analytických nástrojů GIS budete hledat odpovědi na otázky. Naučíte se také zpřístupnit své mapy a data ostatním uživatelům a zájemcům.

Kurz je určen pro

uživatele, kteří nemají žádné předchozí vzdělání ani zkušenosti v oblasti GIS.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát

  • určit vhodná data pro danou úlohu      
  • vytvářet mapy, přidávat do nich vrstvy a nastavovat jejich symboliku tak, aby vyhovovala účelu mapy
  • dílet data, mapy a další obsah GIS na portál organizace
  •  provádět analýzu pro získání nových informací o zájmové oblasti.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Online

Probíraná látka

  • geografická data: typy dat, datový model GIS, vektorová a rastrová data, body, linie, polygony, reprezentace objektů a jevů reálného světa pomocí vektorových dat (bodů, linií a polygonů) a rastrových dat, data GIS na ArcGIS Online
  • 3D data, obrazová data a data v reálném čase: výhody vizualizace dat ve 3D, rastrová obrazová data vs. rastrová data představující výškové modely; použití dat sbíraných v reálném čase
  • správa dat GIS: metody sběru dat, vyhledávání dat, geodatabáze, webové služby, metadata
  • tvorba map: založení webové mapy a přidávání vrstev, nastavení/změna symboliky vrstev, symbolika na základě hodnot atributů, použití filtrů pro zobrazení, nastavení podkladové mapy
  • sdílení a spolupráce v GIS: výhoda webových vrstev, druhy webových vrstev, vyhledávání webových vrstev, vlastnictví a sdílení položek, přístup ke sdíleným položkám
  • hledání odpovědí na otázky: formulace otázky, prostorová analýza a její typy (analýza blízkosti, překryvová analýza), provádění analýzy.

Předpokládané vstupní znalosti:

Základní obecné znalosti a zkušenosti práce s aplikacemi a soubory v operačním systému Microsoft Windows.