Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS (online školení)

Jazyk Python v systému ArcGIS není jen součástí rámce pro zpracování dat, kde slouží pro automatizaci zpracování a analýzy dat, ale je možné jej využívat také v Kalkulátoru polí atributové tabulky, při sestavování popisků prvků v mapě a v některých nástrojích ModelBuilderu. Jazyk Python vám tak může velmi usnadnit práci a díky němu můžete sami vyřešit úlohy, které by jinak vyžadovaly spolupráci programátora.

V tomto kurzu se seznámíte se základy programování a se základy jazyka Python, které se naučíte využívat v Kalkulátoru polí, při sestavování výrazů pro popisky nebo pro realizaci větvení modelu v prostředí ModelBuilder. Již tyto znalosti mohou významně pozvednout úroveň vaší práce s aplikací ArcMap. Kromě toho absolvováním tohoto kurzu získáte teoretické i praktické znalosti jazyka Python potřebné pro absolvování kurzu Tvorba geoprocessingových skriptů v jazyku Python, který je zaměřen na práci se sadou modulů ArcPy dodávaných jako součást systému ArcGIS for Desktop.

Kurz je určen pro

uživatele ArcGIS, kteří by se chtěli naučit využívat jeho možnosti při práci s ArcGIS for Desktop, ale nemají dosud zkušenosti s programováním ani s jazykem Python.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou znát/umět:

 • základní principy programování,
 • účel a základní vlastnosti skriptovacího jazyka Python,
 • používat proměnné a základní datové typy,
 • sestavovat cykly a podmíněné zpracování,
 • používat vybrané vestavěné funkce a moduly,
 • základy práce s objekty a třídami,
 • využít probíranou látku v aplikaci ArcMap při sestavování výrazů a funkcí v Kalkulátoru polí, při sestavování popisků a v nástroji CalculateValue,
 • základy jazyka Python potřebné pro absolvování kurzu „Úvod do tvorby geoprocessingových skriptů v jazyku Python“.

Software použitý pro výuku kurzu

Využívat skripty a interaktivní prostředí jazyka Python lze ve všech licenčních úrovních ArcGIS for Desktop. V kurzu je využíván pro výklad, ukázky i praktická cvičení ArcGIS for Desktop 10.2, Python 2.7 a prostředí IDLE (Python GUI). Nabyté znalosti jsou však využitelné v ArcGIS for Desktop všech verzí 10.x.

Probíraná látka

 • základní pojmy: co je program, z čeho se skládá, druhy programovacích jazyků, stavební kameny programu (proměnné, datové typy, příkazy, funkce, výrazy, moduly),
 • účel a základní vlastnosti skriptovacích jazyků,
 • prostředí pro práci s jazykem Python v systému ArcGIS: IDLE (Python GUI), okno Python v aplikacích ArcGIS for Desktop, pokročilý režim Kalkulátoru polí v (atributové) tabulce a výrazu pro popisky, nástroj CalculateValue v modelu,
 • programování cyklů,
 • programování podmínek, větvení skriptu,
 • vestavěné funkce a moduly,
 • vytváření uživatelských funkcí a modulů,
 • využití probírané látky v ArcGIS for Desktop na praktických příkladech: výrazy a funkce pro kalkulátor polí, sestavování popisků a větvení modelu pomocí nástroje CalculateValue v modelu.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se, že účastníci kurzu mají znalosti práce s ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy, ale nemají žádné zkušenosti s programováním ani s jazykem Python.