Úvod do tvorby webových aplikací pomocí ArcGIS API for JavaScript

V tomto kurzu se naučíte vytvářet výkonné a atraktivní webové aplikace využívající mapové a geoprocessingové služby ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online. S využitím ArcGIS API for JavaScript V4 se naučíte vyvíjet aplikace s mnoha funkcemi jak pro prostředí 2D tak i 3D, seznámíte se s dostupnými komponentami a třídami a naučíte se do aplikací přidávat další doplňkové funkce.

Kurz je určen pro

 • vývojáře, kteří vytvářejí webové aplikace pomocí jazyka JavaScript a chtějí využívat služby a funkce nástrojů ArcGIS,
 • profesionály GIS, kteří chtějí vytvářet webové mapové aplikace pracující s HTML a JavaScript.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • vytvářet aplikace pracující s webovými mapami, scénami a službami publikovaných v organizaci pomocí ArcGIS,
 • načítat a zobrazovat mapové kompozice ve 2D a 3D,
 • využívat v aplikaci nástroje, které uživateli umožní vybírat mapové prvky a přistupovat k jejich atributům,
 • vytvářet a testovat komponenty webových aplikací.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS API 4.x for JavaScript

Probíraná látka

 • Úvod: webová aplikace pomocí HTML, stylizace aplikace pomocí CSS, úvod do JavaScriptu – nastavení vlastností, implementace a volání funkcí
 • Využití v rámci ArcGIS: použití ArcGIS API for JavaScript, použití webových map, hledání chyb aplikace, použití mapových vrstev v aplikaci, aplikace 3D scény, využití SceneLayer a SceneView
 • Widgety ArcGIS API: využití a vytváření widgetů ArcGIS API for JavaScript
 • Rozšířené funkce aplikace: práce s grafickými vrstvami na straně aplikace, vyhledávání pomocí Search widgetu, zobrazování atributů prvků, výběr prvků a práce s výběrem, použití rendererů pro zobrazení dat, práce s nástrojem IdentityManager a přihlášení k aplikaci.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by před absolvováním školení měli mít znalosti principů GIS na úrovni kurzu Úvod do GIS.

Základní znalosti HTML, CSS a JavaScript jsou výhodou, nejsou ale nutné. Doporučuje se též předchozí absolvování webového kurzu Introduction to the ArcGIS for Server REST API.