Verzování ve víceuživatelské geodatabázi

Předpokladem pro úspěšnou editaci ve víceuživatelském prostředí je vhodný scénář verzování geodatabáze, který minimalizuje nutnost přerušení práce editorů a zabezpečuje integritu prostorových dat v souladu s pracovními postupy v organizaci, a to vše při zachování optimálního výkonu databáze. V tomto kurzu se účastníci seznámí s různými postupy verzování a vyzkouší si, jak ovlivňují editační pracovní postupy a chování databáze.

Kurz je určen pro

správce databáze GIS a administrátory, kteří potřebují nastavit a spravovat prostředí pro víceuživatelskou editaci.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • nasadit postup verzování, který bude vyhovovat potřebám organizace,
 • efektivně načíst data do verzované třídy prvků,
 • spravovat verze v geodatabázi,
 • sledovat a udržovat výkon databáze v prostředí verzované editace.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS 10.1 for Desktop (Standard),
 • ArcGIS 10.1 for Server Enterprise (Standard nebo Advanced),
 • PythonWin 2.7,
 • Microsoft SQL Server Standard 2008 R2.

Probíraná látka

 • Výběr prostředí pro víceuživatelskou editaci: aspekty, registrace dat, odpovědnosti administrátora ArcSDE a vlastníka dat.
 • Organizace verzí: strom verzí, vytváření a odstraňování verzí, vlastnosti verzí, systémová tabulka SDE_Versions.
 • Editace neverzovaných dat: příprava aplikace ArcMap na neverzovanou editaci, vliv současné editace více uživateli.
 • Delta tabulky: registrace a odregistrace dat pro verzovanou editaci, způsob ukládání editačních změn.
 • Správa systémových tabulek: přehled systémových tabulek, způsob vedení změn prvků v systémových tabulkách, zachování výkonu databáze.
 • Propojování větví stavů geodatabáze: implicitní a explicitní uvedení do souladu (reconcile) a promítnutí změn (post), práva k verzím a třídám prvků.
 • Řešení konfliktů: definice konfliktů, volby řešení konfliktů, zobrazení rozdílů mezi verzemi.
 • Hromadné načtení dat do verzí: Simple data loader, Object data loader, ladění výkonu po hromadném načtení.
 • Komprese verzované geodatabáze: provedení úplné komprese, revize protokolu o kompresi.
 • Registrace dat pro verzování s volbou přenosu do základních tabulek: důvody pro použití volby přenosu do základních tabulek, doporučené postupy pro zacházení s konflikty, nezjištěné konflikty.
 • Verzovaná editace pomocí aplikací mimo ArcGIS: vytváření verzovaných pohledů, dotazování a editace verzovaných tříd prvků pomocí verzovaných pohledů.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzů ArcGIS 2: pracovní postupyNasazení a údržba víceuživatelské geodatabáze.