Začínáme s ArcGIS Dashboards (online školení)

Kurz je určen všem, kdo chtějí pomocí aplikace ArcGIS Dashboards jednoduše a efektivně prezentovat velké množství dat. Naučíte se používat různé způsoby vizualizace dat, díky kterým budou uživatelé vaší aplikace moci snadněji prozkoumávat publikovaná data, sledovat data aktualizující se v reálném čase či používat aplikaci pro lepší rozhodování v procesech vaší organizace. Kurz se věnuje různým typům dashboardů, přináší doporučení pro správný návrh a ergonomii jejich funkčních prvků i tipy pro tvorbu uživatelského rozhraní – vše, abyste dokázali poskytnout uživatelům vašich dashboardů právě ty informace, které potřebují.

Kurz je určen pro

Uživatele ArcGIS, kteří se chtějí naučit využívat možnosti ArcGIS Dashboards.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou znát/umět:

  • používat v dashboardu data z více datových zdrojů,
  • konfigurovat jednotlivé elementy dashboardu: mapy, grafy, indikátory a seznamy,
  • konfigurovat vizualizaci dat tak, aby byly zobrazované informace srozumitelné.

Software použitý pro výuku kurzu

Prostředí ArcGIS Online a aplikace ArcGIS Dashboards.

Probíraná látka

  • Použití ArcGIS Dashboards: zobrazení dat, možnosti použití, výhody aplikace ArcGIS Dashboards,
  • návrh ArcGIS Dashboards: typy dashboardů, možnosti rozložení, doporučení k postupu, jazyk Arcade,
  • konfigurace elementů Dashboards: aplikace filtrů, práce s vrstvami,
  • konfigurace interaktivních elementů: indikátory, postranní panely, selektory.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Online nebo obdobné. Je možné také projít online webovým kurzem ArcGIS Online Basic na stránkách Esri.