Název školení
ENVI
Místo konání
Hybernská 24, Praha 1

Fakturační údaje

* Všechny položky označené hvězdičkou jsou povinné.


Kontaktní údaje účastníka školení


Platební a storno podmínky

Cena

Ceny kurzů jsou uvedeny v přehledu u jednotlivých školení. Cena školení zahrnuje vyškolení, školicí materiály, náklady spojené s provozem výpočetní techniky a audiovizuální techniky, občerstvení (kávu, čaj) během školení a ostatní výdaje spojené s organizací školení.
Do ceny nejsou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a stravování. K ceně kurzu se připočítává DPH v zákonné výši.
Cena v případě školení u zákazníka zahrnuje pevnou denní taxu, cenu za školicí materiály pro jednotlivé účastníky a cestovní náklady školitele.

Slevy

Pro účastníky ze škol a univerzit platí 50% sleva na každý kurz. Pro více zájemců ze stejné organizace lze dohodnout množstevní slevu a rovněž mohou být vyhlašovány slevy při naplňování mimořádně vyhlášených kurzů.

Platební podmínky

Po splnění podmínky pro konání kurzu (přihlášení alespoň minimálního počtu účastníků) je zasláno potvrzení o zařazení do kurzu s konkrétním datem jeho konání a vystaven daňový doklad pro úhradu kurzovného.
Daňový doklad má splatnost 14 dní, platba však musí být provedena nejpozději první den konání školení.
V případě, že z provozních nebo organizačních důvodů bude kurz zrušen a nebude dohodnut náhradní termín v roce předpokládaného konání kurzu, bude vystaven dobropis a zaplacená částka vrácena.

Stornovací podmínky

Potvrzená přihláška na konkrétní termín je závazná, při odhlášení účastníka jsou účtovány následující stornovací poplatky:

  • v případě odhlášení dříve než dva kalendářní týdny před započetím školení se neúčtují žádné stornovací poplatky,
  • v případě odhlášení v průběhu dvou týdnů před započetím školení činí stornovací poplatek 60 % ceny,
  • v případě odhlášení v průběhu 24 hodin před zahájením školení nebo v případě neúčasti bez odhlášení se zaplacená částka nevrací.
  • V případě účasti náhradníka se stornovací poplatky neúčtují.