V následujícím přehledu najdete seznam nejbližších konferencí, výstav a dalších akcí, kterých se plánujeme aktivně účastnit, nebo které sami pořádáme. Akce jsou řazeny chronologicky.

Konference GIS Esri v ČR

Termín: 4.–5. listopadu 2020

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice – již bezmála třicet let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Můžeme vám slíbit, že tomu tak bude i letos.


Den GIS 2019

Termín: 13. listopadu
Místo: celý svět

Den geografických informačních systémů je celosvětová osvětově informační akce, během níž specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život.

Den GIS

Podívejte se, jaké akce již proběhly!