V následujícím přehledu najdete seznam nejbližších konferencí, výstav a dalších akcí, kterých se plánujeme aktivně účastnit, nebo které sami pořádáme. Akce jsou řazeny chronologicky.

Zdraví a GIS

Termín: 10. a 11. září
Místo: Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Konference vytváří prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků z oblasti GIS a zdravotnictví. Jejím posláním je podpořit využití GIS pro práci s daty a analytické činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví.


23. kartografická konference

Termín: 18.–20. září
Místo: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT pořádá již 23. kartografickou konferenci.


Konference GIS Esri v ČR

Termín: 6. a 7. listopadu
Místo: Kongresové centrum Praha

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.


Den GIS 2019

Termín: 13. listopadu
Místo: celý svět

Den geografických informačních systémů je celosvětová osvětově informační akce, během níž specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život.

Den GIS

Podívejte se, jaké akce již proběhly!