Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT pořádá 23. kartografickou konferenci.

Termín: 18.–20. září
Místo: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Konference se dotkne těchto deseti klíčových témat:

  • Teoretické aspekty současné kartografie
  • Praktická a komerční kartografie
  • Vzdělávání v kartografii a školská kartografie
  • Uživatelské aspekty kartografických děl
  • Webová kartografie
  • Kartografie ve státním sektoru
  • Otevřená data a open source v kartografii
  • Historická kartografie a stará mapová díla
  • Aplikovaná kartografie v přírodních i společenských vědách
  • Aktuální technologické trendy v kartografii

Více informací o konferenci a možnostech přihlášení naleznete na stránkách 23. kartografické konference.

 

Mediálním partnerem konference je časopis ArcRevue.