V roce 2013 se uskutečnilo celkem 5 akcí, o nichž si můžete přečíst ve stručném přehledu, více informací pak naleznete přímo na stránkách jednotlivých akcí.

roll-out 2013

V průběhu ledna a února jsme navštívili celkem šest českých a moravských měst, kam jsme přivezli čtyřhodinový program plný informací a praktických ukázek.

ISSS 2013

Konference ISSS je jedním z nejdůležitějších setkání odborníků na informatizaci veřejné správy, a tak zde ARCDATA PRAHA ani letos nemohla chybět. Díky možnostem využití dat RÚIAN totiž rozhodně bylo co ukazovat.

GIVS2013

GIVS 2013

Konference GIVS se svým letošním programem snažila oslovit všechny, kdo to s GIS myslí opravdu vážně.Se svými příspěvky zde vystoupila řada osobností české geoinformatiky a specialistů na informatizaci veřejné správy a mezi nimi i Petr Urban za ARCDATA PRAHA.

Student GIS Projekt 2013

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. 9. ročník soutěže jako tradičně vyvrcholil studentskou konferencí, kde se sešli soutěžící, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

SGP 2013

Konference G!IS Esri 2013

Konference GIS Esri 2013

Konference GIS Esri je největší konferencí věnovanou geoinformatice v České republice. Jednotící tématem letošního úvodního bloku byla krajina, její proměny a význam pro lidskou společnost. Mezi hlavní řečníky na toto téma patřili Mgr. Vladislav Rapprich, PhD., Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Ing. Jiří Hladík, PhD. a Bernard Szukalski. Na konferenci však nechyběly ani technologické novinky a témata z veřejné správy či inženýrských sítí.