Konference GIVS se svým letošním programem snažila oslovit všechny, kdo to s GIS myslí opravdu vážně.

Budování Národní infrastruktury pro prostorové informace v ČR, pokroky v implementaci směrnice INSPIRE a především ohlédnutí za prvním rokem provozu Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), to byla hlavní témata letošního programu tradiční konference GIVS.

Se svými příspěvky zde vystoupila řada osobností české geoinformatiky a specialistů na informatizaci veřejné správy.

O možnostech využití dat RÚIAN v reálné praxi zde promluvil také kolega Petr Urban,  jehož přezentaci si nyni můžete prohlédnout i vy.