První den konference

Zahájení konference se tradičně ujal Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o., který účastníky seznámil se současnými trendy využití GIS v soukromé sféře i ve veřejné správě. Při této příležitosti byla také udělena dvě ocenění. První připadlo České geologické službě za komplexní nasazení GIS do informačního systému státní geologické služby, které za organizaci převzal její ředitel Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. Cenu za osobní přínos k rozvoji GIS v České republice přijal ředitel Zeměměřického úřadu Ing. Jiří Černohorský. Hostem úvodní části konference se stal i uznávaný politolog doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., který se za pomoci map a prostorových analýz vyjádřil k výsledkům nedávných voleb do Poslanecké sněmovny.

Následovala vystoupení hlavního tematického bloku, která se tentokrát týkala tématu krajiny, jejích proměn a významu pro lidskou společnost. Jako první promluvil Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D., odborník na vulkanické procesy, který posluchačům připomněl, že i Česká republika se může chlubit zajímavými sopkami. Druhým řečníkem byl doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., který se věnuje problematice dlouhodobých změn ve využívání krajiny. Úvodní blok svým vystoupením uzavřel Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který zdůraznil význam půdy pro lidskou společnost.

Po obědě program v hlavním sále pokračoval technologickou sekcí, ve které kromě specialistů z ARCDATA PRAHA vystoupil také host z Esri, Bernard Szukalski, který posluchače seznámil s vizí společnosti Esri a plánovaným vývojem systému ArcGIS. V Severním sále zároveň proběhl druhý blok přednášek, který se věnoval strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020.

Konference GIS Esri 2013

V podvečerních blocích přednášek si návštěvníci konference mohli vybrat hned ze tří témat. První se týkalo rozvoje a integrace GIS do eGovernmentu, druhé se věnovalo problematice inženýrských sítí a třetím byl praktický workshop ArcGIS Online, který vedl Bernard Szukalski, jedna z nejpovolanějších osob na tuto problematiku v Esri.

Program druhého dne

Začátek druhého dne patřil Veřejné správě s příspěvky od Karlovarského kraje, hl. m. Prahy a dalších. V sekci věnované rastrovému GIS jste si mohli vyslechnout aktuální informace ze světa družicových snímků a představení nejnovější verze softwaru ENVI, kterou předvedli James Slater ze společnosti EXELIS Visual Information Solutions a Lucie Patková z ARCDATA PRAHA. Jako uživatelsky velmi atraktivní se ukázala také sekce Životní prostředí / kartografie, která vzbudila tak veliký zájem, že jí nepostačovala ani kapacita sálu.

Dále jste mohli navštívit několik workshopů (Prostorové databáze jako zdroje dat ArcGIS, Vývojová prostředí a jejich možnosti a Tipy a triky pro ArcGIS 10.2 for Desktop) a bloky uživatelských přednášekfiremních workshopů.

Konference GIS Esri 2013

Doprovodný program

Předkonferenční seminář

V předvečer konference proběhl seminář zaměřený na možnosti sdílení geografických informací, který účastníky skrze mapové balíčky a mapové služby dovedl až ke sdílení pomocí hostingu v rámci cloudu.

Internetové aplikace

Na několika počítačích a na dotykové obrazovce SMART Board umístěné na stánku AV Media jste si mohli vyzkoušet zajímavé internetové GIS aplikace. Nyní si můžete stáhnout brožuru s jejich popisem (PDF, 4 MB).

Urban Observatory

Na stánku AV Media si bylo rovněž možné vyzkoušet dotykové ovládání aplikace Urban Observatory, která srovnává hlavní urbanistická a demografická data předních světových metropolí včetně Prahy.

Soutěžní přehlídka posterů

Přehlídky se účastnilo 40 posterů o velmi vysoké odborné i grafické kvalitě. Odborná porota z nich vybrala tři nejlepší, které byly v závěrečném bloku konference oceněny:

 • 1. místo: PANGEO: Detekce vertikálních pohybů terénu pomocí satelitních radarových dat
  Veronika Kopačková, Jan Mišurec, Lucie Koucká, Jan Jelének
  Česká geologická služba
 • 2. místo: Využití simulace a GIS při přípravě na mimořádnou událost
  Bruno Ježek, Jan Vaněk, Miroslav Procházka, Tomáš Halajčuk, Karel Petránek
  Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
 • 3. místo: Habitat preferences and migration corridors of lage carnivores in the West Carpathian
  Dušan Romportl, Miroslav Kutal
  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

V hlasování návštěvníků konference bylo odevzdáno 228 hlasovacích lístků. Vítězem se stal poster:

 • Svět plný vůní
  Irena Košková
  Krajský úřad Libereckého kraje

Konference GIS Esri 2013

Soutěž v poznávání družicových snímků

Soutěžní lokality správně určila a ve výsledném slosování největší štěstí měla Lucie Poláková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Její výhru, knihu National Geographic Atlas expedic a Data z dějin zeměměřictví z nakladatelství Klaudian Praha, s.r.o., jí v nejbližší době zašleme poštou.

Další program

Již tradiční součásti konference, kterými jsou soutěžní výstava posterů a soutěž v poznávání družicových snímků, doplnily ukázky velkoformátových map, které vzbudily velký zájem. Návštěvníci si nenechali ujít ani možnost seznámit se s dalšími kvalitními kartografickými díly, především s unikátním Atlasem krajiny, nejrozsáhlejším souborem map, který kdy byl pro území České republiky vydán.

Fotogalerie

Výběr z fotografií je pro vás připraven na Facebookové stránce Konference GIS Esri v ČR.

Partneři konference

Mediální partneři konference