Sdílení geografických informací

Výměna geografických informací je jedním ze základních pilířů práce v GIS. Současný vývoj proto směřuje k jejímu usnadnění. Pokud Vás tato problematika zajímá, přijměte naše pozvání na letošní předkonferenční seminář.

Výsledky své práce dnes můžeme publikovat jako mapu v obrazové podobě, jako mapu včetně dat nebo třeba jako geoprocessingovou službu. Rychle se vyvíjejí také samotné prostředky zajišťující sdílení. Dnes již nejsme omezeni na síťový disk či FTP, ale můžeme vytvořit mapovou službu na serveru nebo využít stále populárnější cloud.

Vytvoření mapové služby již není doménou pouze administrátora GIS serveru, ale zvládne jej i běžný uživatel ArcGIS for Desktop. Ukážeme si, jak těchto moderních technologií využít k tomu, abychom mohli geografické informace v rámci organizace nejen pohodlně sdílet, ale i plnohodnotně využívat.

Probíraná témata

V úvodu semináře budou shrnuty možnosti sdílení geodat v systému ArcGIS od mapových balíčků přes mapové služby až po sdílení pomocí hostingu v rámci cloudu a ukážeme si, jak může běžný uživatel pracovat s ArcGIS for Server. Budeme též mluvit o možnostech ArcGIS Online.

Rámcový program

 • Přehled možností sdílení mapy v systému ArcGIS
 • Základní informace o technologii ArcGIS for Server aneb co mě na ArcGIS serveru nemusí zajímat?
  • Sdílení mapy prostřednictvím mapové služby ArcGIS for Server
 • Základní informace o technologii ArcGIS Online, aneb co by mě na ArcGIS Online mělo zajímat?
  • Sdílení mapy prostřednictvím ArcGIS Online
 • Využití sdílených dat a služeb z pohledu koncového uživatele
  • ArcGIS for Desktop
  • ArcGIS Viewer for Flex
  • ArcGIS Online
 • Webová mapa jako nové médium pro sdílení geografických informací

Předkonferenční seminář

Seminář je určen:

 • Všem, kdo chtějí a potřebují sdílet svá data s kolegy nebo širokou veřejností.
 • Uživatelům ArcGIS for Desktop, kterým představí nové možnosti ArcGIS serveru a ArcGIS Online, díky nimž mohou sami publikovat mapové služby a vytvářet webové mapy a interaktivní aplikace.
 • Administrátorům ArcGIS serverů, kterým bude předvedeno, jak kolegům bezpečně poskytnout možnost publikace jejich vlastních mapových služeb.

Předpokládané vstupní znalosti

Předpokládá se, že účastníci kurzu budou mít základní znalost práce s aplikacemi ArcGIS for Desktop. Předchozí znalost a zkušenost s ArcGIS serverem není podmínkou.

Forma semináře

Seminář bude probíhat formou výkladu doprovázeného praktickými ukázkami. Seminář nenahrazuje školení a jeho účastníci nebudou mít k dispozici počítače.

Časový rozvrh semináře

Seminář bude rozdělen do čtyř 45minutových částí oddělených desetiminutovými přestávkami.

Organizační informace pro účastníky

 • Místo konání: Kongresové centrum Praha (KCP), 2. patro, sál „Terasa 1“
 • Registrace: úterý 12. 11. 2013, 13.30–14.00 hodin, před sálem
 • Seminář: 14.00–18.00 hodin
 • Cena: 1 500 Kč
 • Přednášející: Ing. Vladimír Zenkl, Ing. Karel Psota

Pro vstup do KCP použijte vchod č. 5 (jedná se o hlavní vchod ve směru přístupu od stanice metra trasy C „Vyšehrad“). K dispozici budete mít šatnu v 1. patře. Přístup do šatny a sálu „Terasa 1“ ve 2. patře bude vyznačen na informačních tabulích rozmístěných po trase. Při registraci na seminář proběhne zároveň i Vaše registrace na Konferenci GIS Esri v ČR a obdržíte vše, co dostanou ostatní účastníci konference při registraci ve středu 13. 11. 2013.