Hlavní řečníci

Jako jednotící téma letošního úvodního bloku jsme zvolili krajinu, její proměny a význam pro lidskou společnost. Naše životní prostředí se neustále vyvíjí v prostoru i čase a jeho současný vzhled a funkce jsou výsledkem mnohaletého vývoje. Pro pochopení toho, co se kolem nás děje nyní, je proto třeba znát i historické souvislosti.

O svůj pohled na krajinu se s vámi podělí následující řečníci:

Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

Jako odborník na vulkanické procesy a horniny vulkanického původu je předsedou Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti a členem Mezinárodní asociace vulkanologie a chemismu zemského nitra (IAVCEI). Vedle výzkumu vulkanických nebezpečí ve Střední Americe a Etiopii se věnuje i evropským sopkám a jejich vlivu na naši společnost. V loňském roce vydal turistického průvodce po českých sopkách.

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Vedoucí sekce regionální geografie při České geografické společnosti se ve své práci věnuje problematice dlouhodobých změn ve využívání krajiny, přeměnou přírodního prostředí na prostředí vytvářené člověkem (land use) a tvorbou regionálních a mikroregionálních analýz pro řídící a projektovou sféru. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v minulosti pracoval na ministerstvu pro místní rozvoj a na ministerstvu zemědělství, byl asistentem prezidenta Agrární komory ČR a v letech 2003–2007 vedl Ústřední pozemkový úřad. Je členem řady odborných organizací (za všechny jmenujme např. Asociaci pro vodu v krajině České republiky) a vědeckých rad předních českých vysokých škol a výzkumných ústavů specializujících se na zemědělství.

Bernard Szukalski

Bernard Szukalski

V Esri pracuje od roku 1986. Původním zaměřením chemik a biolog začal svoji pouť geoinformatikou na pozici oborového specialisty a v průběhu následujících let se účastnil mnoha GIS projektů, od vývoje vlastního software až po jeho implementaci v různých oborech. Dnes je v Esri jednou z nejpovolanějších osob na ArcGIS Online.

Tematické bloky konference

Diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany životního prostředí či správy inženýrských sítí jsou již samozřejmou součástí programového schématu konference. Určitě nebudete ochuzeni ani o technologické přednášky a workshopy v podání specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších partnerských společností. Přejít na přehled přednášek.

Doprovodný program

Opět připravujeme i zajímavý doprovodný program, ve kterém, jak doufáme, si každý návštěvník najde to své. Z nabídky doprovodných aktivit můžeme vybrat například následující:

Atlas krajiny ČR

Na konferenci budete mít jedinečnou příležitost dozvědět se více o Atlasu krajiny, nejrozsáhlejším souboru map, který kdy byl pro území České republiky vydán. Vedle přednášky a posteru autorského týmu zde bude atlas i k nahlédnutí.

Atlas krajiny ČR

Stánek Technické Podpory

Stánek technické podpory

I letos naleznete ve foyer samostatný stánek Technické podpory ARCDATA PRAHA. Návštěvníkům konference se tak, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z Technické podpory, nabídne možnost konzultovat s nimi své otázky a problémy přímo na místě.

Ukázka knih z nakladatelství Esri Press

Již 14 let vede společnost ARCDATA PRAHA Knihovnu odborných publikací, která čítá dnes na stovky zajímavých publikací. Výběr těch nejzajímavějších bude v průběhu konference k dispozici na stánku Knihovny ARCDATA PRAHA. Publikace si bude možné nejen prohlédnout a vypůjčit, ale také objednat.

Knihovna

Soutěž v poznávání družicových snímků

Chcete-li si potrápit hlavu nad družicovými snímky a navíc i vyhrát zajímavou knihu, zúčastněte se tradiční soutěže v poznávání družicových snímků. Letos v ní naleznete snímky z družice Pléiades.