Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. 9. ročník soutěže jako tradičně vyvrcholil studentskou konferencí, kde se sešli soutěžící, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Cíl projektu

Naším cílem je uspořádat soutěž bakalářských, diplomových a disertačních prací z oblasti GIS, využívajících technologie Esri a ENVI. Konference je pořádána jako putovní a v předchozím roce proběhla na půdě Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Devátý ročník soutěže Student GIS Projekt 2013 byl organizován ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a konal se v pátek 20. 9. 2013.

Fotografie Stuudent GIS Projekt 2013

Kdo se mohl přihlásit

Do soutěže se mohli přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2011–2012 nebo 2012–2013.
Podmínkou bylo zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI

Kdo se přihlásil

Přihlášku do soutěže zaslalo 16 studentů z 11 českých vysokých škol.

Jak se soutěžilo

Soutěžící studenti na konferenci prezentovali svůj projekt formou přednáškyposteru. Odborná porota vybrala tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference pak vybraly tři nejlepší postery, které byly oceněny zvlášť.

Výsledky soutěže

Diplomové a disertační práce

 • 1. místo: Jan Hovad, Univerzita Pardubice
  Zpracování distančních dat a nové přístupy v konstrukci povrchů
 • 2. místo: Iva Bambulová, České vysoké učení technické v Praze
  Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě
 • 3. místo: Dušan Maďar, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Vývoj nástroja pre automatické generovanie farebného tieňovaného reliéfu s textúrou

Semestrální a bakalářské práce

 • 1. místo: Petr Štěpánek, Česká zemědělská univerzita v Praze
  Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrného parku Horní Paseky
 • 2. místo: Jan Kantor, Masarykova univerzita
  Návrh kompozice mapových výstupů pro účely vizualizace dat Stavebního a Technologického pasportu MU
 • 3. místo: Kateřina Konečná, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie v Jihlavě

Postery

 • 1. místo: Hana Fluksová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Vliv kůrovcové kalamity v povodí Plešného jezera na fyzikálně-chemické charakteristiky terestrických a vodních ekosystémů (náhled posteru)
 • 2. místo: Iva Bambulová, České vysoké učení technické v Praze
  Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě (náhled posteru)
 • 3. místo: Jan Hovad, Univerzita Pardubice
  Zpracování distančních dat a nové přístupy v konstrukci povrchů (náhled posteru)
   

Fotografie Student GIs Projekt 2013