ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO připravila další pracovní seminář CACIO fórum, tentokrát s podtitulem Nové způsoby využití GIS a jejich význam pro správce inženýrských sítí .

Pracovní seminář CACIO fórum je setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Diskutovat se tedy bude především o:

 • praktických zkušenostech s integrací GIS do celopodnikových informačních systémů,
 • efektivním využívání geografických dat při správě technické infrastruktury,
 • využití GIS pro analýzy provozních i obchodních dat společnosti
 • a v neposlední řadě také o stále rostoucím významu mobilních aplikací.

Mezi přizvané subjekty patřili nejen všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, a.s., Pražská energetika, a.s., VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., ale i zástupci centrálních institucí veřejné správy či krajských úřadů.

Program semináře

9.30–10.00     Registrace

10.00–11.30    I. blok přednášek

 • Ing. Petr Urban, Ph.D.; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Analytické možnosti GIS aneb využijte svá data naplno
   

 • Ing. Jiří Poláček, CSc.; Český úřad zeměměřický a katastrální
  Služby ČÚZK určené pro správce inženýrských sítí
   

 • Ing. Oldřich Adámek; Pražská energetika, a.s.
  Novinky a budoucnost v GIS PRE
   

 • Michal Hamouz; HSI, spol. s r.o.
  Outsourcing aktualizace dat GIS
   

 • Ing. Jan Martínek; ELTODO, a.s.
  GIS pro skupinu ELTODO s integrací do SRoSE
   

11.30–12.30    Oběd

12.30–14.00    II. blok přednášek

 • Ing. Petr Skála; Pontech s.r.o.
  Standard vs. zákaznický vývoj – téma současnosti
   
 • Mgr. Ivana Niedobová, Ing. Stanislav Šplíchal; Dalkia Česká republika, a.s.
  Nasazení mobilního GIS v Dalkia Česká republika, a.s.
   

 • Ing. Michal Bílý, Ing. Jitka Hortová; VARS BRNO a.s.
  Řešení evidence věcných břemen na Pražské plynárenské, a.s.
   

 • Ing. Aleš Rýpal; T-Mobile Czech Republic a.s.
  Využití GIS pro evidenci datových sítí ve společnosti T-Mobile
   

 • Zdenek Lustig; Deloitte Advisory s.r.o.
  Řízení výkonnosti portfolia nemovitostí
   

 • Tomáš Vančura; ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
  Operativní plánování servisních činností
   

14.00–14.30    Diskuze a závěr semináře

 

CACIO fórum

Fotogalerie

CACIO fórum 2014

 

CACIO fórum 2014

CACIO fórum 2014

CACIO fórum 2014

CACIO fórum 2014

CACIO fórum 2014

PRE

HSIDeloittePontechVARS