První den konference

Zahájení konference se tradičně ujal Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o., který účastníky seznámil se současnými trendy využití GIS v soukromé sféře i ve veřejné správě. Při této příležitosti ocenil dlouhodobě výjimečnou práci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Cenu za přínos v oblasti zpřístupňování geoinformací převzali Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR, a vedoucí Sekce prostorových informací IPR Jiří Čtyroký. Více o ocenění se můžete dozvědět například na webových stánkách IPR.

Následovala vystoupení hlavního tematického bloku. Jednotícím tématem byla pro letošní rok zvolena voda, a proto zde promluvili především hydrologové a geografové, kteří se na vodu v krajině specializují. Vedle doc. RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.D., proděkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a RNDr. Jana Daňhelky, Ph.D., náměstka ředitele pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu, vystoupil například i objevitel pramenů Amazonky prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Zdánlivě mimo téma do programu vstoupil i ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. Jeho vystoupení se ale týkalo klíčového významu vody pro civilizace, resp. jejího vlivu na jejich vznik i kolaps.

Posledním bod dopoledního programu bylo vystoupení známého českého politologa doc. PhDr. Tomáše Lebedy, Ph.D., který ve své přednášce Neplatné hlasy, omyl nebo úmysl? přinesl zajímavý pohled na průběh a výsledky aktuálních i minulých komunálních voleb.

Konference GIS Esri 2014

Po obědě program v hlavním sále pokračoval technologickou sekcí, kde kromě specialistů z ARCDATA PRAHA vystoupil také hlavní programový manažer vývoje softwaru ArcGIS, Jim McKinney, který posluchače seznámil zejména s blízkou budoucností moderního GIS softwaru. V Severním sále zároveň proběhl druhý blok přednášek, věnující se strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020.

V podvečerních blocích přednášek si návštěvníci konference mohli vybrat hned ze tří témat. První se týkalo rozvoje a integrace GIS do procesů veřejné správy, druhé se věnovalo problematice inženýrských sítí a správy majetku a třetím byl praktický workshop představující nejmodernější desktopový GIS ArcGIS Pro.

Program druhého dne

Začátek druhého dne opět patřil uživatelským příspěvkům z veřejné správy. V sekci věnované rastrovému GIS jste si mohli vyslechnout aktuální informace ze světa družicových snímků a představení nejnovější verze softwaru ENVI, kterou předvedla Lucie Patková z ARCDATA PRAHA.

Dále jste mohli navštívit několik workshopů (Portal for ArcGIS a novinky ArcGIS for Server, ArcGIS WebApp Builder, ArcGIS Online a jeho využití při výuce a samozřejmě i velmi oblíbené Tipy a triky pro ArcGIS for Desktop) a bloky uživatelských přednášek a firemních workshopů.

Konference GIS Esri 2014

Doprovodný program

Předkonferenční seminář

V předvečer konference proběhl seminář zaměřený na méně známé součásti platformy ArcGIS. Vedle nových funkcí ArcGIS for Desktop a ArcGIS for Server využitelných především při sdílení dat zde byly představeny i účelové aplikace pro tablety a chytré mobilní telefony.

Internetové aplikace

Na několika počítačích a na dotykové obrazovce SMART Board umístěné na stánku AV Media jste si mohli vyzkoušet zajímavé internetové GIS aplikace. Nyní si můžete stáhnout brožuru s jejich popisem (PDF, 11 MB).

Konference GIS Esri 2014

Výsledky soutěžní přehlídky posterů

 • 1. místo
  LiDAR odhaluje cenné lokality v Českosaském Švýcarsku
  Matěj Mann, Přemysl Bobek, Martin Adámek, Josef Brůna, Martin Kopecký, Věroslava Hadincová, Jan Wild
  Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
 • 2. místo
  QUANTools: Nové nástroje pro analýzu hyperspektrálních dat
  Veronika Kopačková, Lucie Koucká, Jan Jelének, Česká geologická služba
 • 3. místo
  Geo3D Visualisation – nástroj pro 3D modelování
  Jan Jelének, David Čížek, Jan Franěk, Česká geologická služba
 • Cena publika
  TIERRA DEMONICAL
  Irena Košková, Aleš Matas, Liberecký kraj, Západočeská univerzita v Plzni

Podrobné výsledky hlasování diváků můžete nalézt v tabulce výsledků posterové soutěže. Vyznačeno je v ní i čtvrté místo v hlasování odborné poroty, které se nakonec při závěrečném rozhodování neprobojovalo do tří odměněných míst.

Výsledky družicové soutěže

Odevzdáno bylo 67 odpovědních lístků a z nich bylo 39 úplných správných odpovědí. V losování měl nejvíce štěstí pan Filip ChuchmaČeského hydrometeorologického ústavu. Blahopřejeme!

Jaké byly správné odpovědi?

Korintský průplav

Korintský průplav

Kodaň

Kodaň

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Atatürkova přehrada

Atatürkova přehrada

Bratislava

Bratislava

Popocatépetl

Popocatépetl

Vancouver

Vancouver

Fotogalerie

Výběr z fotografií je pro vás připraven na Facebookové stránce Konference GIS Esri v ČR.

Partneři konference

Partneři konference