Provozování informačního systému dnes neznamená pouhou tvorbu, analýzu a správu jeho obsahu. Stále důležitější je také tento obsah odpovídajícím způsobem zpřístupnit a prezentovat. Trend interaktivního sdílení se proto promítá i do jednotlivých produktů Esri a k tradičním součástem systému ArcGIS, jako je ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server nebo ArcGIS Online, postupně přibývají i účelově zaměřené aplikace zpravidla pro tablety a chytré mobilní telefony.

Předkonferenční seminář

Na semináři se při výkladu a praktických ukázkách dozvíte, jaké výhody vám použití těchto nativních aplikací přinese a jak je můžete zařadit do běžné praxe ve své organizaci. Rovněž zde naleznete odpověď na otázku, kterou aplikaci využít pro sdílení dat s kolegy v terénu a která se lépe hodí pro komunikaci se širokou veřejností.

Loňský seminář se zabýval tvorbou webových služeb a webových map. Letošní seminář na toto téma volně naváže a představí možnosti, jak tyto webové služby a webové mapy dále efektivně využívat. Zmíněny budou také možnosti jednotlivých vývojových prostředí pro vybrané platformy. Nabyté znalosti vám tak pomohou v posouzení, kdy použít připravené aplikace a kdy přistoupit k vlastnímu vývoji.

Rámcový program

 • Přehled nativních aplikací ArcGIS a vysvětlení základních pojmů.
 • Několik modelových ukázek postupu při zavádění nativních aplikací do provozu v rámci GIS organizace.
 • Porovnání možností a provozních aspektů připravených aplikací s aplikacemi vytvořenými na míru potřebám uživatele.
 • Porovnání možností a provozních aspektů nativních a webových mapových aplikací.
 • Možnosti vývoje vlastních aplikací pro různé platformy.
 • Souhrnný přehled.

Předkonferenční seminář

Seminář je určen:

 • Všem uživatelům ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server nebo ArcGIS Online, kteří se chtějí seznámit s možnostmi dalšího využití GIS.
 • Seminář může být užitečný také vývojářům aplikací pro ArcGIS, správcům a tvůrcům GIS.

Předpokládané vstupní znalosti

Předpokládá se, že účastníci kurzu budou mít základní znalost práce s aplikacemi ArcGIS for Desktop. Předchozí znalost a zkušenost s ArcGIS for Server ani s vývojem aplikací není podmínkou.

Forma semináře

Seminář bude probíhat formou výkladu doprovázeného praktickými ukázkami. Seminář nenahrazuje školení a jeho účastníci nebudou mít k dispozici počítače.

Časový rozvrh semináře

Seminář bude rozdělen do čtyř 45minutových částí oddělených desetiminutovými přestávkami.

Organizační informace

 • Místo konání: Kongresové centrum Praha (KCP), 2. patro, sál „Terasa 1“
 • Registrace: 21. 10. 2014, 13.30–14.00 hodin, před sálem
 • Seminář: 14.00–18.00 hodin
 • Cena: 1 500 Kč
 • Přednášející: Ing. Vladimír Zenkl, Ing. Zdeněk Jankovský, Ing. Jakub Šilhavý
 • Přihláška: Na seminář se můžete registrovat pomocí on-line přihlášky na konferenci

Předkonferenční seminář