Hlavní řečníci

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Český geograf a hydrolog, který do povědomí široké veřejnosti vstoupil jako objevitel pramenů řeky Amazonky. V současné době je vedoucím mezinárodního výzkumného týmu NATO řešícího bezpečnostní rizika tajících horských ledovců v Kyrgyzstánu. Je nositelem Ceny ministra životního prostředí vlády ČRNejvyššího státního vyznamenání Peru.

 

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

Hydrolog zabývající se především problematikou povodní a jejich předpovědí. V současné době pracuje jako náměstek pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu. Je předsedou Českého národního výboru pro hydrologii a členem Poradní pracovní skupiny Komise pro hydrologii Světové meteorologické organizace.

 

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Geograf a hydrolog, který v současnosti působí jako proděkan Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde přednáší hydrologii a geoinformatiku. Vedl řadu národních i zahraničních výzkumných projektů, dlouhodobě se věnuje zejména vlivu změn krajiny a úprav toků na povodňové riziko a aplikaci geoinformačních technologií v hydrologii.

 

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Český egyptolog a archeolog pracující především v Egyptě a v Súdánu. Mezi jeho hlavní zájmy patří doba stavitelů pyramid, kolapsy civilizací a vztah člověka a klimatu. Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od r. 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003, od r. 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti, od r. 2010 vede české výzkumy na pyramidovém poli v Abúsíru a od r. 2011 je ředitelem Českého egyptologického ústavu FF UK. Je zakladatelem thinktanku Komplexní společnosti.

 

Další významné osobnosti, které na konferenci vystoupí

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Známý český politolog, jehož specializací jsou volby, volební systémy a volební chování. Věnuje se rovněž vlivu ústavně institucionálních mechanismů na politický proces. Politologii vystudoval na Univerzitě Karlově, kde získal i doktorát a stal se docentem. Během studijního pobytu na London School of Economics and Political Science pracoval jako výzkumný asistent v britském parlamentu ve Westminsteru.

 

Jim McKinneyJim McKinney

Jim McKinney v Esri působí již přes dvacet let. Nejprve pracoval na vývoji nadstavby Network Analyst a zajišťoval specializovaná řešení v oddělení služeb pro logistiku, poté se stal hlavním programovým manažerem vývoje softwaru. ArcGIS je pod jeho vedením vydáván již od verze 9.2, a tak je Jim McKinney tou pravou osobou, která může spolu s novou verzí 10.3 představit i aplikaci ArcGIS Pro.

 

Tematické bloky konference

I letos na návštěvníky čekaly diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany životního prostředí či správy majetku a stejně tak nebyli ochuzeni ani o technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.

Vzhledem k loňskému ohlasu jsme i v letošním roce zprostředkovali setkání se zpracovatelským týmem Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie), o které byl opět veliký zájem.

Konference GIS Esri 2014

Doprovodný program

Pro účastníky konference byl připraven také zajímavý a bohatý doprovodný program.

Akademický atlas českých dějin

Konference se stala také jedinečnou příležitostí prohlédnout si zajímavé publikace. Jednalo se o Akademický atlas českých dějin, který zpřístupňuje soubor nových poznatků a pohledů na české a československé dějiny s vazbami na evropský, ale zejména na středoevropský prostor. Druhým zajímavým atlasem byl Atlas sčítání 2011 z produkce ČSÚ.

Akademický atlas českých dějin

Technická podpora

Stánek technické podpory ARCDATA PRAHA

Samostatný stánek technické podpory ARCDATA PRAHA se stal již tradiční součástí konference. Návštěvníkům konference se tak, vedle příležitosti nahlédnout do běžného pracovního dne kolegů z technické podpory, nabídla možnost konzultovat s nimi své otázky a problémy přímo na konferenci.

Velké mapy

Mapy nás prostě baví a čím jsou větší, tím lépe. I letos tedy bylo možné pokochat se profesionální kartografickou tvorbou na třech speciálních mapových posterech.

Velké mapy

Knihovna

Ukázka knih z nakladatelství Esri Press

Již 15 let vede společnost ARCDATA PRAHA Knihovnu odborných publikací, která čítá na stovky knih s tematikou GIS. Výběr těch nejzajímavějších byl v průběhu konference k dispozici na stánku Knihovny ARCDATA PRAHA.