Společnost ARCDATA PRAHA uspořádala ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO pracovní seminář CACIO fórum.

Seminář CACIO fórum je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Tradičním tématem přednášek bylo efektivní využití geodat při správě inženýrských sítí, ale řeč byla také o záměru vybudování Národní sady prostorových objektů (NaSaPo), resp. o jejím dopadu a přínosu právě na komunitu správců technických infrastruktur.

Mezi přizvané subjekty tradičně patřili nejen všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, a.s., Pražská energetika, a.s., VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Veolia Energie ČR, a.s.), ale i zástupci centrálních institucí veřejné správy (Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo vnitra) či krajských úřadů.

Program semináře

10.00–11.30    I. blok přednášek

 • Dana Bérová; Gartner
  GIS – nové výzvy pro IT manažery
   

 • Petr Urban; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Budování udržitelných geoinformačních systémů
   

 • Iva Klímková; VARS BRNO a.s. Milan Pičman; Lovochemie, a.s.
  GIS a správa majetku a dokumentů (v Lovochemii)
   

 • Michal Hamouz; HSI, spol. s r.o.
  Evidence nemovitostí – jak si udržet přehled
   

 • Oldřich Adámek; Pražská energetika, a.s.
  Aktuální projekty GIS ve společnosti Pražská energetika, a.s.
   

12.30–14.30    II. blok přednášek

 • Jakub Karas; UpVision s.r.o.
  Možnosti využití UAV při správě inženýrských sítí
   

 • Karel Brázdil; Zeměměřický úřad
  Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020
   

 • Václav Čada; Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
  Jiří Bradáč; T-MAPY spol. s r.o.
  Národní sada prostorových objektů a její význam pro správce technických infrastruktur
   

 • Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrální
  Praktické využití dat RÚIAN

CACIO fórum

Fotogalerie

CACIO fórum

 

CACIO fórum

 

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

CACIO fórum

PartneřiPartneřiPartneřiPartneři