V Kongresovém centru Praha se letos sešlo více než 850 odborníků na geoinformační technologie. Přečtěte si, co vše bylo na Konferenci GIS Esri v ČR k vidění a jaké jsou výsledky soutěží, kterých se mohli návštěvníci zúčastnit.

První den konference

Slavnostního zahájení 24. ročníku konference se již tradičně ujal Ing. Petr Seidl, CSc., který během svého vystoupení předal ocenění za nasazení a komplexní využívání GIS technologií Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V hlavním bloku vystoupili plk. Ing. Luděk Prudil s přednáškou věnovanou GIS v HZS, Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel České geologické služby, hovořil o výzkumu v Antarktidě a doc. Ing. Jan Kolář, CSc., zakončil dopolední blok přednáškou o dálkovém průzkumu těles sluneční soustavy. V odpolední technologické sekci vystoupil host z Esri David Watkins a následoval novinkami nabitý technologický blok.

Středeční odpoledne bylo věnováno zejména tématům e-Governmentu a správě inženýrských sítí.

Druhý den konference

Začátek druhého dne patřil dalším příspěvkům z oblasti veřejné správy, ale také rastrovému GIS (a novinkám v softwaru ENVI) i využití GIS ve zdravotnictví. Na workshopech pořádaných odborníky z ARCDATA PRAHA se mohli návštěvníci ponořit hlouběji do možností prostředí Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS Open Datadesktopového softwaru ArcGIS. Specializovaný workshop byl uspořádán i pro návštěvníky z oboru vzdělávání.

Vedle toho bylo na výběr mnoho uživatelských přednášek, které svým zaměřením sahaly od ochrany přírody přes urbanismus a správu systémů až po antropologii a archeologii.

Předkonferenční seminář

V předvečer konference proběhl čtyřhodinový seminář zaměřený na ArcGIS Online. Posluchači se krok za krokem dozvěděli, jak provést zprovoznění a správu portálu ArcGIS Online, a seznámili se s nejlepšími způsoby jeho využívání.

Doprovodný program

Vedle přednášek čekaly na návštěvníky i další doprovodné výstavy a soutěže.

Venkovní expozice

O tom, jak GIS používají vojenští kartografové, jak pomáhá při koordinaci výjezdů k požárům (i jiným mimořádným událostem) a jak se s jeho pomocí monitoruje stav vozovek, se návštěvníci mohli podrobně dozvědět před Kongresovým centrem, kde na ně čekala vozidla Armády ČR, Hasičského záchranného sboru a společnosti VARS BRNO a.s.

Velké mapy

Mnoho zájmu vzbudily velkoformátové mapy. Jednalo se o Základní mapu HZS ČR, Mapu dílčích povodí České republiky (Zeměměřický úřad a Povodí Vltavy) a ukázku map MGCP (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad).

Internetové aplikace

Na několika počítačích a na dotykové obrazovce SMART Board umístěné na stánku AV Media jste si mohli vyzkoušet zajímavé internetové GIS aplikace. Jaké aplikace se na přehlídce představily, si můžete prohlédnout sami v samostatné brožuře. (PDF, 11 MB).


Výsledky soutěžní přehlídky posterů

1. místo

 • Mapová aplikace Analýzy výškopisu
  Viola Dítětová, Milan Křížek
  Zeměměřický úřad

2. místo

 • Digitální mapa Brna – cesta k jednotnému systému
  Dana Glosová, Lenka Hrčková, Kateřina Ptáčková
  Statutární město Brno, Odbor městské informatiky

3. místo

 • Prostorové zostření družicových dat ASTER použitím modifikované metody Principal component analysis
  Jan Jelének, Veronika Kopačková, Lucie Koucká
  Česká geologická služba

Cena publika

 • Metodika autorsko‑právní ochrany GIS produktů
  Alena Vondráková, Jan Brus, Bohumil Ptáček
  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Podrobné výsledky hlasování diváků můžete nalézt v tabulce výsledků posterové soutěže. Náhledy posterů z přehlídky naleznete na samostatné stránce.

 


Výsledky družicové soutěže

Odevzdáno bylo 82 odpovědních lístků a z nich bylo 76 úplných správných odpovědí, což je dosud rekordní účast. V losování měl nejvíce štěstí pan Jan Czopík ze společnosti Tieto Czech s.r.o. Blahopřejeme!

Jaké byly správné odpovědi?


Galerie fotografií

Prohlédněte si galerii fotografií z konference. Naleznete v ní na 100 fotografií z přednášek, předsálí i z doprovodného programu.


Partneři konference

Děkujeme hlavnímu partnerovi konference, společnosti
AV MEDIA, a všem našim mediálním partnerům.

Mediální partneři