V tomto přehledu se můžete seznámit s postery, které se zúčastnily soutěžní přehlídky na Konferenci GIS Esri v ČR v roce 2015.

Kreativita v kartografii – praktické ukázky designu map z publikace Prehistorie rodu Homo

 • Jan D. Bláha
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
   

Kartografické hodnocení školních učebnic zeměpisu

 • Kateřina Novotná, Silvie Rita Kučerová, Jan Hátle
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
   

Crowdsourcing a cloud based GIS bojují s rostlinnými invazemi

 • J. Brůna, J. Müllerová, T. Bartaloš, P. Dvořák, M. Vítková
 • Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
   

Řekni, kde ty kytky jsou… aneb jak se dělá atlas rozšíření rostlin

 • Petr Novotný, Martin Rohn, Zdeněk Kaplan, Josef Brůna, Jan Wild
 • Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
   

Nová mapová aplikace Geologické zajímavosti České republiky

 • Martina Fifernová, Radek Svítil, Eva Šedinová, Markéta Vajskebrová
 • Česká geologická služba
   

Využití GIS ve tvorbě geologických map (Mongolský Altaj)

 • Z. Krejčí, P. Hanžl, A. Battushing, D. Buriánek, V. Janoušek, O. Lexa, K. Schulmann, Y. Yiang
 • Česká geologická služba
   

Prostorové zostření (Pan‑sharpening) družicových dat ASTER použitím modifikované metody Principal component analysis (PCA)

 • Jan Jelének, Veronika Kopačková, Lucie Koucká
 • Česká geologická služba
   

GEOČR3D – Geologie ČR ve 3D

 • Lucie Kondrová, Zuzana Krejčí
 • Česká geologická služba
   

QUANTools: Nový toolbox pro klasifikaci a fúzi hyperspektrálních dat

 • Lucie Koucká, Veronika Kopačková, Jan Jelének
 • Česká geologická služba
   

Přesnosti orientačního plánu

 • Jakub Havlíček
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
   

Zásoby vody ve sněhové pokrývce na území České republiky

 • Zuzana Šmrhová, Radek Čekal
 • Český hydrometeorologický ústav, Úsek hydrologie
   

Collector for ArcGIS – pravá ruka úředníka

 • Petr Novák, Pavla Rusňáková, Lubomír Jůzl
 • Kraj Vysočina
   

Kláštery v českých zemích

 • Pavel Seemann
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
   

Víte kde?

 • Leona Slabochová, Jan Černý
 • Město Litoměřice
   

Historie v povrchu: Hornické terénní relikty, možnosti jejich detekce a archeologické interpretace na datech LLS

 • Ondřej Malina
 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
   

Služby ve venkovském regionu Hlinecko – kvantitativní hodnocení změn v uplynulém transformačním období

 • Martina Stuchlíková
 • Pardubický kraj
   

Rekonstrukce a vizualizace historických map a plánů jihočeské metropole: Encyklopedie Českých Budějovic

 • Vojtěch Blažek
 • Regioskop, z.s.p.o.
   

Digitální mapa Brna – cesta k jednotnému systému

 • Dana Glosová, Lenka Hrčková, Kateřina Ptáčková
 • Statutární město Brno, Odbor městské informatiky
   

Kde GIS nemůže, tam ti krtek pomůže

 • Jan Toman Caha, Zdeněk Dvořák
 • Statutární město Jihlava
   

Udržitelnost užitku technické infrastruktury v urbanizovaném území

 • Jan Toman Caha, Ivona Komárová
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
   

Identifikace změn krajinného pokryvu v oblasti Sokolovska s využitím GIS a DPZ

 • Ondřej Šubr, Luboš Matějíček
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
   

Využití GIS pro modelování průchodnosti terénu

 • Martin Bureš, Lucie Almášiová, Marie Břeňová, Filip Dohnal
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií
   

Historické a současné zdroje surovin pro vápenné technologie

 • Eva Stuchlíková, Michal Panáček, Jan Válek
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
   

Jak vidí GIS krajinu? Analýzy viditelnosti v krajině na lidarových datech

 • Jozef Sedláček, Ondřej Šesták, Daniel Matějka
 • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav plánování krajiny
   

Urban Planner

 • Jaroslav Burian, Stanislav Šťastný, Ondřej Růžička
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
   

Povodňové mapy v povodí řeky Moravy

 • Jiří Kozubík
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb
   

Jména světa – Publikace Geografických názvoslovných seznamů OSN – ČR

 • Irena Švehlová, Pavla Tryhubová
 • Zeměměřický úřad
   

Analýzy výškopisu – možnosti vizualizace výškopisných dat

 • Viola Dítětová
 • Zeměměřický úřad 
   

Metodika autorsko‑právní ochrany GIS produktů

 • Alena Vondráková, Jan Brus, Bohumil Ptáček
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
   

Převod Digitální technické mapy Prahy do 3D

 • Matěj Soukup, Kateřina Hynková, Eliška Kyzlíková
 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková org.