Zahájení konference

Společenský sál, středa 4. listopadu, 10.00–12.30

plk. Ing. Luděk Prudil

Využití GIS v operačním řízení

Ředitel HZS Libereckého kraje, dříve ředitel odboru operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR. Podílel se na řešení mnoha závažných mimořádných událostí, jako byly například povodně (1997, 2002, 2006, 2010, 2013) nebo výbuch muničních skladů ve Vrběticích. V průběhu své praxe řešil řadu projektů z oblasti bezpečnosti. Za všechny jmenujme např. zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v ČR nebo projekt eCall v ČR (automatické tísňové volání z vozidel), který byl mimo jiné oceněn jako IT projekt roku 2013. Je spoluautorem bezpečnostní legislativy ČR, zejména ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zákona o integrovaném záchranném systému a krizového zákona.

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Český geologický výzkum a využití GIS při mapování v Antarktidě

Geolog, ředitel České geologické služby a vědec. Zúčastnil se několika geologických expedic do oblasti Antarktického poloostrova. V současné době také zastupuje ČR ve Výboru pro životní prostředí v mezinárodním systému Antarktické smlouvy. Podílel se na přípravě získání rozhodovacího práva pro ČR v rámci Antarktické smlouvy.

 

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Dálkový průzkum těles sluneční soustavy

Průkopník využívání družicových dat a propagátor kosmonautiky. Přes třicet let působil na Stavební fakultě ČVUT, kde zavedl výuku DPZ. Od roku 2003 byl deset let vedoucím katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Kromě jiného byl vedoucím kolektivu, který vytvořil první československou verzi databáze CORINE Land Cover. Zastupoval Českou republiku v odborných orgánech Evropské komise, Evropské agentury životního prostředí (EEA) a Evropské kosmické agentury (ESA). Je viceprezidentem Mezinárodní astronautické federace (IAF).

Společenský sál, středa 4. listopadu, 14.00–16.30

 • Technologická sekce
  specialisté ARCDATA PRAHA a Esri
   

Veřejná správa – eGovernment

Společenský sál, středa 4. listopadu, 17.00–18.30

Workshop Esri

Severní sál, středa 4. listopadu, 17.00–18.30

Správa inženýrských sítí a majetku

Terasa 1, středa 4. listopadu, 17.00–18.30

Veřejná správa

Společenský sál, čtvrtek 5. listopadu, 9.30–10.50

Rastrový GIS a DPZ

Severní sál, čtvrtek 5. listopadu, 9.30–10.50

GIS ve zdravotnictví

Terasa 1, čtvrtek 5. listopadu, 9.30–10.50

Workshopy ARCDATA PRAHA

Společenský sál, čtvrtek 5. listopadu, 11.20–12.00

 • Web AppBuilder for ArcGIS
  Vladimír Holubec; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

Společenský sál, čtvrtek 5. listopadu, 12.00–12.40

 • ArcGIS Open Data
  Matej Vrtich; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

Tvorba aplikací

Severní sál, čtvrtek 5. listopadu, 11.20–12.40

GIS ve vzdělávání

Terasa 1, čtvrtek 5. listopadu, 11.20–12.40

Workshop ARCDATA PRAHA

Společenský sál, čtvrtek 5. listopadu, 13.20–14.40

 • Tipy a triky pro desktopové produkty ArcGIS
  Petr Čejka; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Ondřej Sadílek; ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Uživatelské přednášky

Severní sál, čtvrtek 5. listopadu, 13.20–14.40

Uživatelské přednášky

Terasa 1, čtvrtek 5. listopadu, 13.20–14.40