Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní
10. ročník soutěže již tradičně vyvrcholil studentskou konferencí, kde se sešli soutěžící, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Student GSI Projekt

Cíl projektu

Naším cílem je uspořádat soutěž bakalářských, diplomových a disertačních prací z oblasti GIS, při jejichž zpracování byly využity technologie Esri a ENVI. Letošní desátý ročník, který proběhl ve středu 23. září 2015, hostila Fakulta stavební ČVUT v Praze.

SGP

Kdo se mohl přihlásit

Do soutěže se mohli přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech
2013–2014 nebo 2014–2015. Podmínkou pro přihlášení bylo zpracování projektu v softwaru ArcGIS nebo ENVI.

Kdo se přihlásil

Celkem se přihlásilo 39 studentů z 11 vysokých škol a univerzit a samotného finále se zúčastnilo 28 soutěžících.

Jak se soutěžilo

Studenti svůj projekt prezentovali formou přednáškyposteru. Odborná porota pak vybrala tři nejlepší práce z každé kategorie a všichni návštěvníci konference zvolili vítězný poster.

Výsledky soutěže

Diplomové a disertační práce

 •  1. místo: Jiří Prošek, Česká zemědělská univerzita v Praze
  Možnosti využití GIS analýz pro návrh cestní sítě
 • 2. místo: Michal Fogl, Česká zemědělská univerzita v Praze
  Solární potenciál střech v různých zeměpisných šířkách: Vliv vegetace
 • 3. místo: David Baroš, Vysoká škola Báňská -Technická univerzita Ostrava
  Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS

Semestrální a bakalářské práce

 • 1. místo: Vojtěch Nezval, Univerzita Palackého v Olomouci
  Analýza docházkové dostupnosti stanic linky C pražského metra
 • 2. místo: Lucie Jakešová, Univerzita Karlova v Praze
  Možnosti objektově-orientované klasifikace pro určování vybraných biotopů nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku
 • 3. místo: Markéta Stachová, Univerzita Palackého v Olomouci
  Periodické analýzy a vizualizace dat pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Nejlepší poster

 • Adam Pátek, Technická univerzita v Liberci
  Atlas Liberečana

Kontakt

Vaše dotazy týkající se studentské konference ráda zodpoví Ing. Sylva Vorlová, e-mail: studentkonf@arcdata.cz

 

Mediální partneři:

GeoinformaceNational GeographyGISportal

VesmírZeměměřič

 

Konferenci dále podpořili:

AOPK ČRKartografie PrahaČHMÚ

Česká geologická službaKRNAPVGHMÚřZeměmměřický úřad