Konference GIS Esri v ČR

V tomto přehledu se můžete seznámit s postery, které se zúčastnily soutěžní přehlídky na Konferenci GIS Esri v ČR v roce 2016.