Konference GIS Esri v ČR

Zahájení konference

Společenský sál, středa 2. listopadu, 10.00–12.30

Společenský sál, středa 2. listopadu 14.00–16.30

 • GIS – Enabling a Smarter World
  Jack Dangermond; Esri

 • Novinky v ArcGIS
  ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Veřejná správa – eGovernment

Společenský sál, středa 2. listopadu, 17.00–18.20

Workshop

Severní sál, středa 2. listopadu, 17.00–18.20

 • Vektorové dlaždice
  Matej Vrtich; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

Správa inženýrských sítí a majetku

Terasa 1, středa 2. listopadu, 17.00–18.20

Veřejná správa

Společenský sál, čtvrtek 3. listopadu, 9.00–10.40

Rastrový GIS a DPZ

Severní sál, čtvrtek 3. listopadu, 9.00–10.40

GIS v dopravě

Terasa 1, čtvrtek 3. listopadu, 9.00–10.40

Workshopy

Společenský sál, čtvrtek 3. listopadu, 11.10–12.30

 • Story Maps
  Radek Kuttelwascher; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

 • Jak na sběr dat se Survey123 for ArcGIS
  Marcel Šíp; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

INSPIRE

Severní sál, čtvrtek 3. listopadu, 11.10–12.35

GIS ve vzdělávání

Terasa 1, čtvrtek 3. listopadu, 11.10–12.30

Workshop

Společenský sál, čtvrtek 3. listopadu, 13.15–14.35

 • Tipy a triky pro desktopové aplikace ArcGIS
  Petr Čejka; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Ondrej Chlup;ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

Uživatelské přednášky

Severní sál, čtvrtek 3. listopadu, 13.15–14.35

 • Analýzy (ne)viditelnosti
  Viola Dítětová; Zeměměřický úřad
  Antonín Bačo; Zeměměřický úřad
   

 • Kvalitativní hodnocení rizika přívalové povodně
  Petr Rapant; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky
  Jaromír Kolejka; Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno VŠB-TU Ostrava
   

 • Modelování pohybu vojenské techniky
  Václav Talhofer; Univerzita obrany Brno
  Alois Hofmann; Univerzita obrany Brno
  Martin Hubáček; Univerzita obrany Brno
  Marian Rybanský; Univerzita obrany Brno
   

 • Potenciál 3D GIS
  Karel Jedlička; Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra geomatiky
   

Uživatelské přednášky

Terasa 1, čtvrtek 3. listopadu, 13.15–14.35


Partner konference

Mediální partneři