Student GIS Projekt 2017

O soutěži

  • Soutěž proběhla ve středu 13. 9. 2017 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.
  • Účastnit se mohli studenti českých vysokých škol a univerzit, kteří ve své práci k dosažení výsledků použili software Esri nebo ENVI.
  • Celkem prezentovalo svůj projekt třináct studentů z deseti českých vysokých škol a univerzit.

Výsledky soutěže

1. místo

Anna Beková
Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Porovnání solárního potenciálu vypočteného modelu GIS s výkonem fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu

2. místo

Radek Barvíř
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními

3. místo

Markéta Roubalová
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Klasifikace vybraných vegetačních kategorií land cover v krkonošské tundře z dat Sentinel-2A s využitím časové řady dat

Cena ARCDATA PRAHA

Pavel Seemann
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky

Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku

Partner soutěže

Mediální partneři

Sponzoři soutěže