Konference GIS Esri v ČR

Přednášky na Konferenci GIS Esri v ČR

Středa 7. listopadu | Čtvrtek 8. listopaduTematické minisemináře


Zahájení konference, hlavní řečníci

Společenský sál, středa 7. listopadu, 10.00–12.30

 • Ing. Petr Seidl, CSc.
  Zahájení konference
  ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   
 • prof. Ing. arch. Roman Koucký
  Metropolitní plán
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
   
 • PhDr. Mgr. Eva Novotná
  Klaudyánův jednolist s mapou Českého království (1518)
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka
   
 • plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.
  100 let vojenské zeměpisné služby
  Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
   
 • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
  Československých a českých sto let: Ohlédnutí do minulosti a výzva do budoucnosti
  Univerzita Karlova
   

Technologie, novinky, aktuality

Společenský sál, středa 7. listopadu, 14.00–16.30

 • GIS Inspiring What's Next
  Bern Szukalski; Esri, Inc.
   
 • Novinky v ArcGIS
  v podání odborníků firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

Veřejná správa I

Společenský sál, středa 7. listopadu, 17.00–18.35

Správa inženýrských sítí a majetku

Terasa 2A, středa 7. listopadu, 17.00–18.35

Workshopy

Severní sál, středa 7. listopadu, 17.00–18.30

 • Aplikace ArcGIS
  Zdeněk Jankovský; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   
 • ArcGIS Web Development
  Matej Vrtich; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
   

Veřejná správa II

Společenský sál, čtvrtek 8. listopadu, 9.30–10.50

Životní prostředí

Terasa 2A, čtvrtek 8. listopadu, 9.30–10.50

Workshop

Severní sál, čtvrtek 8. listopadu, 9.30–10.50

 • ENVI – analýza multispektrálních a radarových snímků
  Inka Tesařová; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Nicolai Holzer; Harris Geospatial Solutions GmbH
   

Workshop

Společenský sál, čtvrtek 8. listopadu, 11.20–12.40

 • ArcGIS Online Steps for Success 
  Kroky k úspěchu vaší organizace: osvědčené postupy
  Bern Szukalski; Esri, Inc.
   

Uživatelské přednášky

Terasa 2A, čtvrtek 8.listopadu, 11.20–12.40

GIS v dopravě

Severní sál, čtvrtek 8. listopadu 11.20–12.40

Workshop

Společenský sál, čtvrtek 8. listopadu, 13.20–14.45

 • Tipy a triky pro desktopové produkty ArcGIS
  Petr Čejka, Ondřej Sadílek; ARCDATA PRAHA
   

GIS ve vzdělávání

Terasa 2A, čtvrtek 8. listopadu, 13.20–14.40

 • Univerzitní GIS v cloudu
  Jan Pacina, Petr Novák, Jitka Elznicová; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
   
 • Prameny spojují – Role GIS v multidisciplinárním výzkumu pramenů vody v česko-saském příhraničí
  Jiří Šmída, Adam Pátek, Daniel Vrbík; Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
   
 • Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v pražských suburbiích
  Adam Klsák; Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
   
 • Ukázka využití produktů Esri při řešení projektů na LDF Mendelu
  Petr Vahalík, Tomáš Mikita; Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
   

Dálkový průzkum Země

Severní sál, čtvrtek 8. listopadu, 13.20–14.40


Partner konference

Mediální partneři