Zajímáte se o akce, které se již uskutečnili a na kterých bylo možné se s námi setkat? Stačí nahlédnout do přehledu níže, kde naleznete všechny události seřazené chronologicky.

Roll-out 2019

Novinky v aplikacích ArcGIS Pro a Insights for ArcGIS, webový GIS, práce s prostorovými daty a jejich vizualizace, rastrový GIS – to vše bylo k vidění na seminářích Roll-out 2019.

Roll-out 2019

ISSS 2019

Možnost využít data katastru nemovitostí, novinky ve webovém GIS, ale i funkce nového analytického nástroje Insights for ArcGIS. To byly hlavní témata letošního ročníku konference ISSS.

GIVS 2019

Letošní konference Geoinformace ve veřejné správě byla o tématech, jako jsou integrace GIS a BIM, rozvoj Smart City nebo třeba projekt Digitální technické mapy ČR.

GIVS