Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT uspořádala 23. kartografickou konferenci.

Konference byla zaměřena na tato témata:

  • Teoretické aspekty současné kartografie
  • Praktická a komerční kartografie
  • Vzdělávání v kartografii a školská kartografie
  • Uživatelské aspekty kartografických děl
  • Webová kartografie
  • Kartografie ve státním sektoru
  • Otevřená data a open source v kartografii
  • Historická kartografie a stará mapová díla
  • Aplikovaná kartografie v přírodních i společenských vědách
  • Aktuální technologické trendy v kartografii

 

Mediálním partnerem konference byl časopis ArcRevue.