GISchat

GISchat byl den, kdy mohli studenti probrat své projekty se zkušeným konzultantem a díky tomu najít třeba i lepší cesty k jejich řešení nebo například poznat nové nástroje pro prezentaci výsledků práce.

Co se dělo?

GISchat se uskutečnil 22. listopadu 2019 od 10 hodin v sídle společnosti ARCDATA PRAHA. Přihlásit se mohli studenti z českých vysokých škol nebo univerzit s jakýmkoliv vlastním GIS projektem. Akce se zúčastnilo celkem osm studentů, kteří přijeli z nejrůznějších koutů republiky. Celý den se jim věnovali Radek Kuttelwascher a Zdeněk Jankovský. Společnou diskusí se snažili nacházet řešení a další postup v jednotlivých projektech.