Konference GIS Esri v ČR

V Kongresovém centru Praha se ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 konal dvacátý osmý ročník Konference GIS Esri v ČR. Zahájil jej ředitel společnosti ARCDATA PRAHA Ing. Petr Seidl, CSc., přednáškou, která shrnovala aktuální vývoj technologií GIS, ale také problémy, kterým současné lidstvo čelí, a které geografické informační systémy pomáhají řešit.

Hlavními tématy letošní konference byly voda a klima. Voda, její rozmístění, její dostatek nebo naopak nedostatek ovlivňoval již celou řadu civilizací před námi – to zaznělo v přednášce prof. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. Změna klimatu byla obsahem přednášek i zbývajících dvou hlavních řečníků. RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., se věnoval změně klimatu a událostem, které přinesl rok 2019. Sucho a klima nejen v české kotlině bylo skloňováno i v přednášce prof. Ing. Mgr. Miroslava Trnky, Ph.D.

Zahraniční hosté

Ještě dopoledne bylo možné poslechnout si přednášku Rolanda Schenkela z Esri Schweiz o tom, jak největší švýcarská maloobchodní společnost Migros s pomocí GIS optimalizovala svůj dodavatelský řetězec. Odpoledne zahájil svou přednášku Ismael Chivite, který představil nejnovější trendy ze světa Esri.

Večerní přednášky

Problematika Digitální technické mapy ČR je nyní velmi aktuální téma, a proto se samozřejmě objevila i v prvním bloku uživatelských přednášek z oblasti veřejné správy. Další přednášky se nesly v duchu rastrových dat a jejich zpracování, spolupráce softwaru Esri a ENVI i využití družicových a leteckých snímků v zemědělství. Došlo i na národní databázi dat Sentinel a na leteckou kampaň FLEXSense.

Druhý den

Druhý den konference přinesl přednášky o tom, jak geografické informační systémy pomáhají v nejrůznějších oblastech veřejné správy, ochrany životního prostředí, správy inženýrských sítí, ve vzdělávání a v celé řadě dalších oborů. Během konference mohli účastníci navštívit také množství workshopů, které jim pomohly s technickými otázkami nebo je seznámily s novinkami v technologiích ArcGIS.

V závěru pak ředitel ARCDATA PRAHA, Ing. Petr Seidl, CSc., shrnul průběh konference a předseda oborné poroty prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vyhlásil vítěze soutěžní přehlídky posterů.

Více o přednáškách

Přehled všech přednášek, které na konferenci zazněly, naleznete na samostatné stránce. Většina příspěvků je obsahem Sborníku konference, který je volně ke stažení ve formátu PDF. Záznam z hlavního bloku konference, přednášek týkajících se DTM, veřejné správy a ze všech workshopů naleznete na YouTube kanálu ARCDATA PRAHA.


Doprovodný program

Prohlédnout si bylo možné komponovanou výstavu Voda a civilizace, která na 44 panelech představila klíčový význam této životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na Zemi.

Ve foyer si návštěvníci jako jedni z prvních mohli prohlédnout také novou Základní topografickou mapu 1 : 5000 (ZTM), na které specialisté Zeměměřického úřadu pracují již od roku 2017. Představena byla ve formátu velkoplošného tisku.

Během polední přestávky prvního dne konference mohli účastníci s nadšeným vlakovým cestovatelem Petrem Čermákem nahlédnout do světa legendárních alpských železnic.

Téma hlavního přednáškového bloku a současné dění doplňovaly také dvě mapy s příběhem, 100 let České geologické službyI v Česku se mění klima.

Komu nestačila dávka technologie v přednáškových sálech, mohl další znalosti načerpat z tematických miniseminářů na stánku technické podpory ARCDATA PRAHA.


Soutěžní přehlídka posterů

Posterová sekce představila 35 projektů, z nichž tři nejlepší vybrala odborná porota a návštěvníci určili svými hlasy Cenu publika. Podrobné výsledky hlasování diváků můžete nalézt v tabulce výsledků posterové soutěže.

1. místo

 • Experimentální laserové skenování pískovcových skal z UAV
  Michaela Tomková, Jakub Lysák
  Univerzita Karlova

2. místo

 • Tvorba map znečištění ovzduší a ocenění nejistoty na evropské a české úrovni
  Markéta Schreiberová, Jan Horálek, Pavel Kurfürst
  Český hydrometeorologický ústav

3. místo a Cena publika

 • Příběh sucha 2019
  Monika Bláhová a kol.
  Mendelova univerzita v Brně

 

Výsledky přehlídky


Výsledky družicové soutěže

Odevzdáno bylo celkem 125 odpovědních lístků a 95 z nich bylo úplných správných odpovědí. V losování měla nejvíce štěstí paní Ing. Václava Maťašovská Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. Blahopřejeme!

Jaké byly správné odpovědi?


Partner konference

Mediální partneři